Hur Online Mortgage Advisor bedriver sina certifiering- och ackrediteringsutbildningar med Easy LMS

”Easy LMS, med Lärportalen som tillägg, har gjort det möjligt för oss att leverera utbildningar och uppgifter till över 200 specialister hittills, och siffran ökar varje vecka. I och med detta har vår ackrediteringsprocess tilldelats officiell LIBF-ackreditering som ett lärande organ för speciallån. Något som vi inte tror finns tillgängligt någon annanstans på marknaden.”

Pete Mugleston, VD på Online Mortgage Advisor, Storbritannien.

Allmän information

Prenumerationstyp Business Owl + Lärportalen
Företagsstorlek 150
Webbsida www.onlinemortgageadvisor.co.uk
Nyckelfunktioner Kurser, ProvLärportalen och Certifiering

 

 

 

Kundvittnesmål

Online Mortgage Advisor är en relativt liten firma med runt 15 anställda. Däremot har de över 150 rådgivare runtomkring Storbritannien i över 40 olika firmor. De kopplar kunder som behöver ta lån med de bästa rådgivarna för deras specifika situation. De rekryterar, utbildar och leder specialister i olika nischområnden för att se till att de förser kunden med rätt rådgivning.

Rätt råd varje gång

De hjälper kunder som behöver en bred variation av mäklarexpertis. Det kan vara egenanställda, personer med negativ kredit, hyresvärdar med HMO-fastigheter (House of Multiple Occupancy) och människor med komplexa inkomsttyper. Kriterierna för hypotekslån varierar en hel del, men kunderna kan ofta inte bedöma om deras mäklare har långivarkompetensen för deras specifika omständigheter.

Det är därför utbildning, prov och ackreditering är viktigt för dem, och det är där Easy LMS kommer in. Online Mortgage Advisor ville vara säkra på att kunderna fick rätt råd varje gång.

Certifiering 

De använder Easy LMS för att bedöma och certifiera mäklarnas kunskapsnivåer inom deras specialområden, för att säkerställa att de kan hjälpa sina kunder på ett adekvat sätt.

Easy LMS tillhandahåller detta i ett enkelt format som är lätt att komma igång med

De behöver också kurser för att förse information till de som lär sig nya områden eller friskar upp sina kunskaper. De använder prov och certifikat för att bedöma om de förstår ämnet. Easy LMS tillhandahåller detta i ett enkelt format som är lätt att komma igång med.

Lösenordskyddat område

Online Mortgage Advisor hade tidigare använt andra gratisversioner av LMS. Sektionerna för uppgifter och certifiering var emellertid instabila och svåra att rapportera, vilket gjorde det svårt att verifiera om rådgivare hade genomfört nödvändiga kurser och prov. Easy LMS gjorde det också möjligt för dem att ställa in en gräns för att få godkänt, och utfärda certifiering automatiskt, så att processen var enkelt skalbar. Ett av huvudmålen var att skapa ett lösenordsskyddat område och vara värd för kurserna på invite only-basis, vilket hjälper till att skydda deras IP.

Vår ackrediteringsprocess har tilldelats officiell LIBF-ackreditering som ett lärande organ för speciallån

Lärportalen gjorde det möjligt för dem att bjuda in och spåra alla mäklare i systemet, samt rapportera antalet provförsök som de gjorde för att kvalificera sina mäklare ytterligare.

Pete förklarade: ”Easy LMS, med Lärportalen som tillägg, har gjort det möjligt för oss att leverera utbildningar och uppgifter till över 200 specialister hittills, och siffran ökar varje vecka. I och med detta har vår ackrediteringsprocess tilldelats officiell LIBF-ackreditering som ett lärande organ för speciallån, något som vi inte tror finns någon annanstans på marknaden. Denna ackreditering är perfekt för att bygga förtroende för vårt varumärke och se till att vi gör allt vi kan för att hjälpa så många av våra kunder som möjligt att få rätt råd.”