Online Mortgage Advisor

Online Mortgage Advisor er af den opfattelse, at deres klienter fortjener professionel og omfattende rådgivning. Derfor certificerer de deres rådgivere via Easy LMS.

Generel information

Type abonnement Business Owl + Academy
Virksomhedsstørrelse 150 medaerbejdere
Hjemmeside www.onlinemortgageadvisor.co.uk/

Da det hele begyndte ...

Online Mortgage Advisor er en lille virksomhed med 15 faste medarbejdere samt mere end 150 rådgivere fordelt på mere end 40 virksomheder over hele Storbritannien. De formidler kunder, som har brug for et lån, med den bedste rådgiver passende til deres aktuelle situation. De ansætter, uddanner og håndterer virksomheder, som er specialiserede inden for mange forskellige nicheområder og sikrer således, at kunderne rådgives på bedste vis.

Få den bedste rådgivning, hver gang

De hjælper kunder inden for mange forskellige områder; eksempelvis den selvstændige, dem med negativ kredit, udlejere af beboelsesejendomme samt dem med komplekse indtægtsstrukturer. Udlånningskriterier varierer meget og lånetagere kan ikke altid vide sig sikre på, at de modtager den bedste rådgivning passende til deres specifikke situation.

Derfor er uddannelse, tests og akkreditering meget vigtigt og det er dér Easy LMS kommer ind i billedet. Online Mortgage Advisor ønskede at sikre, at kunder får den bedste rådgivning , hver gang.

Certificering 

Online Mortgage Advisor anvender Easy LMS til at vurdere og certificere læringsprocesserne hos de rådgivere, som de samarbejder med for således at sikre, de har den nødvendige viden inden for deres specifikke område for at kunne yde kunderne den bedste rådgivning. De havde også brug for kurser i forhold til informationsniveau hos de rådgivere som skulle lære noget nyt samt hos dem som skulle have genopfrisket deres viden. De anvender eksamener og certificeringer for at kunne vurdere deltagernes viden inden for et givent område. Easy LMS gjorde dette muligt i et enkelt og nemt tilgængeligt format.

Kodeordsbeskyttet område

Online Mortgage Advisor har tidligere anvendt andre gratis versioner a LMS, men vurderings- og certificeringsdelen var ustabile og det var svært at oprette rapporter og således svært at se om, deltagerne havde gennemført de kurser eller eksamener, som de skulle. Easy LMS gjorde det også muligt at indgive kriterier for bestået samt at fremsende certifikater automatisk, så hele processen blev mere tilgængelig. En vigtig del var muligheden for at indstille et område med kodeordbeskyttelse således, det blev muligt at gennemføre kurser, som der særskilt inviteres til, hvilket hjælper med til at beskytte deres IP.

Academy gør det muligt for Online Mortgage Advisor at invitere samt at følge alle deltagere i systemet, at rapportere antallet af eksamensforsøg per deltager og at hjælpe med til yderligere at optimere kvaliteten hos deres rådgivere.

Easy LMS med tilføjet Academy har til dato gjort det muligt at udbyde uddannelse og vurderinger til mere end 200 specialister - et antal som stiger uge for uge. Grundet dette er vores akkrediteringsproces blevet tildelt den officielle LIBF accreditation, som udbyder af uddannelse til lånespecialister, noget som vi mener iikke findes noget andet sted på markedet.

Denne akkreditering er perfekt i forhold til at opbygge tillid til vores brand og sikrer, at du gør vores allerbedste og således kan hjælpe så mange kunder som muligt til at få den bedst mulige rådgivning.

Pete Mugleston, Managing Director

 

Kom igang allerede idag!

Tilslut dig næsten 1 million deltagere og prøv vores fantastiske værktøj.

Registrer gratis