Vui học Kinh Thánh Chúa Nhật tuần 8 thường niên, năm C

Ranking
Position Participant
1anh3,926
2Nguyễn Mỹ Hoa3,201
3Matta Vi3,073