Vui học Kinh Thánh Chúa Nhật lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, năm A

Will you be the first with a medal?