Tìm hiểu về các Thánh Tử Đạo tại Việt Nam

Ranking
Position Player
1Giuse Nguyễn Bảo Phúc4,209
2Vũ Thị Mơ4,158
3uynknhee4,129
4binhxavie3,947
5oanh2,873
6liên trần1,096