Τα είδη των συλλογισμών

Να αναγνωρίσετε το είδος του συλλογισμού.

Will you be the first with a medal?