Τα είδη των συλλογισμών

Να αναγνωρίσετε το είδος του συλλογισμού.

Ranking
Position Participant
1Meni42,844