För- och nackdelar med omvänt klassrum

Det omvända klassrummet är en metod som har blivit mer och mer populär sedan ankomsten av internet. Det är en 180 graders omvändning av traditionell utbildning. Med det omvända klassrummet så har eleverna direkt tillgång till kunskapen, och läraren fyller syftet av en mentor och en coach. Men vad är för- och nackdelarna med det omvända klassrummet? Väger fördelarna tyngre än nackdelarna? Det kommer du att få reda på i den här artikeln :-)

Flipped Classroom Advantages And Disadvantages

Fördelar med omvända klassrum

Lärande i egen takt

När elever arbetar på materialet från en lektion så kan de arbeta när de vill, och ta så lång tid på sig som de behöver (så länge det är inom deadline).

Dyk djupare in i ämnet

När elever redan har grundläggande kunskaper inom ett ämne så kan du som lärare dyka djupare in i inlärningsmaterialet. Du kan erbjuda mer material till de elever som vill ha en utmaning.

Bättre förberett (du kan resultaten och statistiken)

Elever kan ta kurser där lärare lägger upp uppgifter som de måste bli klara med. Lärare kan spåra sina elevers utveckling och se deras resultat. Detta gör det möjligt för lärare att se vilka delar i undervisningsmaterialet som eleverna svårt med. De kan därefter applicera denna information när de planerar framtida undervisning.

Föreläsningar kan återanvändas

Det kan ta lång tid att förbereda material till eleverna. Men när du är färdig med allt så kan du enkelt återanvända dina lektioner nästa år.

Transparens för föräldrar

En utbildningsplattform gör det möjligt för föräldrar att ha koll på sina barns videolektioner. Om en elev inte förstår ett visst koncept så kan föräldrarna vara där för att hjälpa dem.

Nackdelar med omvända klassrum 

Teknologiska svårigheter

Ingen tillgång till internet betyder att hemläxan uteblir. Om elever inte gör sina hemläxor så blir de lätt distraherade av annat. Detta problem blir mindre och mindre relevant med tideneftersom dagens samhälle rör sig mot högre teknologi.

Organisering

Första gången du använder konceptet av det omvända klassrummet så kommer det kräva en hel del organisering. Lärare kommer att behöva introducera sina elever till ett helt nytt koncept, och det kan ta tid att ställa om sig från passiv till aktiv inlärning.

Omotiverad

Man behöver alltid en viss mängd motivation för att göra hemläxan och vara förberedd inför lektioner. När man är omotiverad så blir man lätt distraherad av annat. Om en elev inte har de grundläggande kunskaperna inom ett ämne så är det svårt att dyka djupare in i materialet. Lärare måste motivera sina elever till att göra hemläxorna, annars fungerar inte det omvända klassrummet.

Det funkar inte för alla elever

"Metakognitiv förmåga" är en klurig term, men det är enkelt att förklara vad den betyder. Det handlar helt enkelt om hur man lär sig, och vad för inlärningsmetod som passar en bäst. Det omvända klassrummet kräver en hel del självdisciplin. Det betyder att elever behöver veta hur de lär sig, och detta kommer med tiden.

Slutsats

Kommer fördelarna väga tyngre än nackdelarna? Ja, eller åtminstone med en fotnot. Elever i det omvända klassrummet behöver ha motivation till att göra en hel del arbete hemma. Den här metoden kommer därför inte att fungera på lågstadiet eller i de tidiga skedena i grundskolan. Det är däremot en bra metod att använda i högskola och universitet. Det omvända klassrummet är ett bra sätt att dyka djupare in i undervisningsmaterialet och hjälpa elever där det behövs.

Mer om det omvända klassrummet

Vad är omvända klassrum? 
Omvänt klassrum vs. traditionellt klassrum
Omvänt klassrum vs. blandade lärmiljöer