Hur gör man onlinekurser och utbildningar mer interaktiva?

Att göra onlinekurser och utbildningar mer interaktiva är väsentligt eftersom det ökar motivationen hos deltagare. Men hur går man till väga?

Här kommer vi i första hand att förklara meningen med interaktiv kommunikation, och i andra hand ge tips för att förbättra interaktiviteten i dina onlinekurser och utbildningar. Därefter förklarar vi hur vår utbildningsplattform använder sig av interaktivitet.

How to make online courses more interactive?

Förklaring

Ömsesidig kommunikation är ett nyckelelement i interaktiv kommunikation. Innan datorer, internet och digitala enheter fanns så kommunicerade vi på ett ensidigt vis. Det fanns ofta någon form av budbärare, och en mottagare som endast kunde ta emot den givna informationen. Exempel på ensidiga kommunikationssystem är böcker och TV, där konsumenten inte kan ge något gensvar. Interaktiv kommunikation däremot är ett utbyte av idéer där båda deltagare, vare sig människa, maskin eller konstform, är aktiva och kan ha en effekt på varandra. Med det sagt så ska vi gå igenom ett par tips på hur du kan göra din onlinekurs med interaktiv! :-)

Tips på hur du kan förbättra interaktiviteten i din onlinekurs

Uppmuntra till gruppsamarbeten

Starta gruppdiskussioner i din onlinekurs. Deltagare kan då diskutera olika frågor och arbeta tillsammans på sina projekt. Det är även möjligt att lägga till en lärare i gruppchatten. Läraren kan leda diskussionen och uppmuntra eleverna till att lösa problemfrågor tillsammans via gruppchatten. På så sätt kan läraren hålla koll på eleverna trots att det är en onlinekurs :-) Att interagera gör det även möjligt för eleverna att lära från varandra.

Ställ frågor under online-föreläsningar

Online-föreläsningar kan vara lite tråkiga eftersom det inte går att ställa frågor under dem. Att involvera elever är viktigt för att de ska bibehålla ett intresse för ämnet. Under en online-föreläsning så kan elever ställa frågor till läraren, och det är även möjligt för läraren att ställa frågor till eleverna.

Inkludera frågesporter och test

Det går att interagera med människor såväl som andra medium :) Frågesporter och test är ett roligt sätt att lära sig nya saker, och elever får omedelbar feedback i form av resultat på frågesporten/testet (vilket gör det interaktivt).

Hur interaktiv är vår utbildningsplattform?

Vår utbildningsplattform innehåller frågesporter och test som på olika sätt kan användas för att skapa interaktivitet med elever. Du kan variera interaktiviteten i din frågesport genom att t.ex. välja att ge feedback efter varje fråga, eller efter alla frågor är besvarade. Du kan välja vilket tidsspann som dina elever har tillgång till din frågesport (ett helt år, en månad, endast en halvtimme, osv.). När elever är färdiga med frågesporten så kan de ta en titt på resultaten och se om de behöver öva mer, eller om de redan befinner sig på en avancerad nivå.