Kahoot! vs. Online Quiz Creator

Kahoot! och Online Quiz Creator - vad är det för skillnad? Den här artikeln förklarar när du ska använda Kahoot! och Online Quiz Creator. Det är möjligt att du endast föredrar ett utav dem :)

Vad är Kahoot!?

Kahoot! är en frågesport online med upp till fyra möjliga svar. Det är ett användarvänligt system som är populärt bland barn (och deras lärare). Användare kommer in på frågesporten med hjälp av en PIN-kod som de får från instruktören. Skaparen av frågesporten bestämmer när användarna kan påbörja frågesporten, eftersom alla användare måste spela frågesporten på en och samma gång. Frågorna visas på en stor skärm, och varje användare svarar på sin egen enhet.

Vad är fördelarna med att använda Kahoot!?

  • Det gör en tråkig lektion mer spännande och kul
  • Kahoot! visar aktuella rankningar mellan frågor. Detta skapar omedelbart en tävling mellan eleverna
  • Det har en tidsgräns per fråga som även kan justeras per fråga

Vad är fördelarna med att använda Online Quiz Creator?

  • Upp till 10 möjliga svar och du kan ha flera korrekta svar
  • Inte bara bildfrågor, utan även svar i form av bilder (kan även inkludera text)
  • Deltagare kan spela frågesporten individuellt
  • Du kan exportera statistik på dina deltagares resultat till Excel
  • Inbjudan kan ske via e-post med en inloggning, och kan vara gratis för alla.

Deltagare kan spela frågesporten flera gånger (om skaparen tillåter det)

Vad är skillnaden mellan dem?

Den främsta skillnaden är att Online Quiz Creator har många fler alternativ att erbjuda. Detta gör det enklare att anpassa din frågesport till deltagarnas behov. Kahoot! är ett förenklat sätt att använda frågesport. Barn i synnerhet tycker om topplistan mellan frågor. Nackdelen med topplistan är att det kan dränera motivationen hos de elever som fått lägre poäng än sina klasskamrater.

När bör man använda Kahoot! och Online Quiz Creator?

Kahoot! är en frågesport som kan användas för att enkelt få igång lektionen, eller för att driva på och belöna eleverna när de är trötta. Online Quiz Creator kan användas när som helst, i klassrummet eller hemma (så länge du har en enhet som du kan spela frågesporten med). Att spåra dina användares kunskapsutveckling är enkelt med Online Quiz Creator. Om du vill ha en mer avancerad frågesport med fler svarsalternativ (och fler korrekta svar) så är vår produkt rätt för dig.