Frågetyper för frågesport

När du skapar frågor till din frågesport så har du två frågetyper att välja mellan: flervalsfrågor och fyll i luckorna. Men vad innebär det egentligen? Vilken typ av flervalsfråga kan du skapa? Den här artikeln kommer att gå in på ämnet.

Quiz type questions

Till att börja med så har vi kategorin "flervalsfrågor". Du kan dela den här kategorin i två delar; flervalsfrågor med text och flervalsfrågor med bilder som svar. Vi demonstrerar först flervalsfrågor med text, och ger ett par exempel på hur de kan se ut.

Flervalsfrågor 

Med kategorin "flervalsfrågor" så kan du ha upp till tio svarsalternativ. Du kan även ha fler än ett korrekt svar. Här är ett par exempel på hur man skapar flervalsfrågor.

Exempel:

Välj rätt alternativ:

 • Mississippi
 • Misissippi
 • Missisippi

Snurrar jorden runt solen?

 • Ja
 • Nej

Vilka färger finns i regnbågen? (ange flera svar)

 • Röd
 • Orange
 • Gul
 • Grön
 • Blå
 • Indigoblå
 • Lila
 • Violett
 • Rosa

Bilder

Du kan ställa samma frågor som flervalsfrågorna i text, men du kan även lägga till bilder :) Det finns tre olika typer av bildfrågor:

Små bilder: den här typen lämnar mer plats för text

Medelstora bilder: bilderna är stora och du kan lägga in lite text under bilden.

Stora bilder: endast bild då det inte finns plats för text.

Fyll i luckorna

 • “Vem är Facebooks grundare?” Svaret är “Mark Zuckerberg”, men ett annat korrekt svarsalternativ är “Zuckerberg”. Du kan ange ett flertal korrekta svar. Förutom att skriva in flera korrekta svarsalternativ så kan du även bestämma en viss procenthalt av svaret som får skilja sig åt (frågor kan t.ex. vara skiftlägeskänsliga).
 • Ett annat alternativ är att lägga till en bild och ställa en fråga om bilden. Du kan t.ex. lägga upp en bild på en blomma och fråga vilken typ av blomma det är.