Definition på frågesport

I den här artikeln så kommer vi att prata om definitionen av en frågesport.

En frågesport kan definieras som en typ av spel eller en idrott för intellektet. Spelare kan delas in i lag eller spela individuellt. De försöker svara rätt på frågor och spelar ofta mot varandra för att få högst poäng och vinna. Frågesporter används inte uteslutande för att testa allmänbildning (som en "pub quiz"), utan används även på företag och inom utbildningsväsendet.

Quiz definition and meaning

Företag och utbildningsväsendet har ofta som mål att förhöra deltagare inom ett specifikt kunskapsområde, dvs. inte testa allmänbildning. En frågesport kan ses som en kortare bedömning för att mäta utvecklingen av kunskap, förmågor och/eller färdigheter.

En frågesport är ofta ett kort prov, och har sällan en lika stor inverkan på betyg som vanliga prov har. Vissa lärare använder inte alls resultaten från en frågesport som underlag för betygssättning. Man kan få spela frågesporter ett flertal gånger under gången av en kurs, eftersom det är ett enkelt sätt att hålla koll på elever och få insikt i deras utvecklingsområden. Det fungerar alltså som en reflektion för både elev och lärare - eleven får reda på vilka ämnen som de behöver lägga lite extra fokus på. Det finns ett flertal olika typer av frågor som kan användas i en frågesport, exempelvis fyll i luckorna, flervalsfrågor och sant eller falskt-frågor. Det är även möjligt att ha bilder som svarsalternativ.

Nu när du kan definitionen av en frågesport så kan du läsa mer om skillndaden mellan en frågesport och ett prov och fördelarna med online-frågesport.