Online-undervisning vs. traditionell undervisning

Online-undervisning och traditionell undervisning - finns det en vinnare egentligen? Åsikter skiljer sig säkert åt, men vissa faktum går inte att bortse ifrån. Vilken utav dem bör du välja, när du undervisar elever eller utbildar personal?

Vad är online-undervisning?

“Online-undervisning” är ett ganska självförklarande begrepp: undervisningen sker online. Det betyder att någon (ofta en lärare eller instruktör) skapar inlärningsmaterial och delar det med en grupp elever. Eleverna får tillgång till materialet genom att använda en enhet som kan kopplas till internet. Prov skrivs också online genom att använda mjukvara för online-prov. Du har tillgång till innehåll var och när som helst. Tid och rum spelar inte så stor roll här. Elever behöver inte vara i samma fysiska plats för att få samma undervisning.

Vad är traditionell undervisning?

Traditionell undervisning innebär att det finns en lärare, en tegelbyggnad (vanligtvis en skola) och en grupp med elever som samlas i den här byggnaden under specifika tider på dagen för att lära sig från läraren. Det kan även innebära pappersbaserade bedömningsuppgifter och prov.

Så, vad är skillnaden?

Den främsta skillnaden är att traditionell undervisning kräver att en person är på en viss plats, en viss tid och dag, och att online-undervisning inte kräver det. Det är ganska massivt. Varför? För att det maximerar dina ROI (Return on Investment, eller Avkastning av investeringar som det heter på svenska). Du lägger ner mindre pengar och tid, och får ändå framstående resultat. Du kan läsa mer om fördelarna med online-undervisning här.

Hur kan vårt verktyg hjälpa med online-undervisning?

Vårt verktyg är byggt på ett sätt som gör det väldigt enkelt att skapa kurser och prov. Vårt användargränssnitt är intuitivt och användarvänligt - ifall du är (och speciellt om du inte är) tekniskt kunnig så får du chansen att skapa stilrena kurser och prov som ser professionella ut.

Om du vill ta en ordentlig titt så kan du påbörja din kostnadsfria provperiod och börja skapa dina kurser och prov nu!

Användbara källor

Rasmussen College