Likheter mellan beteendepsykologi och frågesporter

Frågesporter och beteendepsykologi har en del gemensamt. Vad är likheterna mellan beteendepsykologi och frågesporter?

Similarities Behaviorism and Quizzes

Enligt beteendevetare är vårt psyke ett "oskrivet blad", eller tabula rasa när vi föds. Beteendepsykologer tror att människan föds som ett oskrivet blad, och att beteende formas av miljö och omgivning. Begreppet "fri vilja" finns inte i deras ordförråd. Beteendepsykologin kan delas upp i klassisk och operant betingning.

Klassisk betingning

Klassisk betingning betyder att två stimuli kombineras. Det är enklare än det låter. Pavlov (1873-1936) gjorde ett experiment som kom att bli ett utav de bästa exemplen på klassisk betingning. Pavlov undersökte utsöndring av saliv hos hungar, där provisionen av mat orsakade produktion av saliv. Hundarna i experimentet fick alltid sin mat i samband med att en klocka ringde, och efter en period så utsöndrade hundarna saliv redan när klockan började ringa. Det neutrala stimulus (klockan) kom att bli ett betingat stimulus som skapade en betingad respons.

Klocka ringer (ingen respons från hund) --> mat (respons från hund) blev till

Klocka ringer (respons från hund)

Operant betingning

Enligt Skinner (1904-1990) så är inlärning uppkomsten av empiriska ändringar i beteende. Det mest väsentliga elementet inom ändringar i beteende är konsekvenser och förstärkningar. En förstärkning kan vara vad som helst som stärker den önskvärda responsen. Det finns fyra olika typer av förstärkningar. Skinner förespråkade inte bestraffningar eftersom det inte belönar elever.

Fyra förstärkningar

Positiv bestraffning       →    att lägga till någonting för att minska på beteendet

Exempel: Bilist kör för snabbt och får en böter.

Positiv förstärkning    →    att lägga till någonting för att öka på beteendet

Exempel: Barnet får efterrätt när han/hon har ätit upp alla grönsaker.

Negativ bestraffning      →    att minska pånågonting för att minska beteendet

Exempel: Barnet får ingen efterrätt eftersom han/hon inte har ätit sina grönsaker.

Negativ förstärkning   →    att minska på någonting för att öka på beteendet

Exempel: Om du blir klar med din hemläxa så behöver du inte diska.

Skinner beskrev fyra instruktioner för utbildning

  • Klargör vad eleven ska lära sig
  • Lär ut i ordning, och börja med det som kommer först
  • Det är viktigt att eleven får lära sig i egen takt
  • Schemalägg kursplanen. Skinner förespråkar individanpassad undervisning, dvs att elever har olika sätt att tänka på och arbetar i egen takt. Elever kan även förstärka sig själva.

Beteendepsykologi och vårt verktyg

Beteendevetares metoder används bäst när du vill förhöra återkallelse, förståelse och hur väl eleven kan applicera kunskapen. Det första beteendepsykologiska systemet som användes kallades för "Teaching machine". Det liknade en skrivmaskin men hade ett litet fönster som kunde administrera frågor. Ett fönster användes för att visa frågor och ett annat för att fylla i svar. Maskinen använde en s.k. "drill and practice"-metod. Idag är alternativen ändlösa, och frågesporter är ett bra verktyg att använda för att förbättra metoden eftersom de låter elever arbeta i egen takt. Frågesporter är även ett enkelt sätt att lära sig ny information. Elever blir som svampar som absorberar ny information hela tiden, och frågesporter hjälper dem att komma ihåg saker. Börja här för att skapa din egen frågesport.