För- och nackdelar med blandade lärmiljöer

Både för- och nackdelarna med blandade lärmiljöer förklaras i den här artikeln.

blended learning advantages and disadvantages

Vad är fördelarna med blandade lärmiljöer?

Större grupper

Med blandade lärmiljöer så kan du engagera lärande i större grupper. Du har din genomgång och sätter igång eleverna i eget arbete. Under tiden som de arbetar så kan du ta det lugnt... men det är även möjligt att gå igenom materialet igen med de elever som behöver mer information. Detta är en av de främsta fördelarna med blandade lärmiljöer.

Egen takt

Deltagare kan delvis jobba i egen takt, och fortfarande undervisas öga mot öga. Om du är snabbare än de andra deltagarna så behöver du inte vänta in dem. Å andra sidan, om du är långsammare så kan du ta din tid. Om du är en hårt arbetande mor och bestämmer dig för att gå en kurs vid sidan av jobbet, så kan det bli svårt att hinna med allt. Med blandade lärmiljöer så kan du till stor del bestämma när du pluggar.

Skär ner på kostnaderna

Mindre plats, färre lärare, och med det sagt: lägre kostnader.

Kul

Det är kul helt enkelt! Blandade lärmiljöer har visat sig vara mer engagerande för olika deltagare, inklusive elever från grundskola, universitet och andra avancerade kurser.

Vad är nackdelarna med blandade lärmiljöer?

Brist på motivation

Typen av blandad lärmiljö kan sänka motivationen hos dina deltagare. Alla modeller av blandade miljöer passar inte alla åldrar. Man inte ger ju små barn böcker med långa texter och få bilder, utan när de börjar läsa så får de böcker med lite text och många stora bilder. På samma sätt så kan man inte förvänta sig att barn i yngre åldrar självmant kommer att göra sina läxor på datorn och förbereda sig inför lektioner. Nivån på den blandade lärmiljön måste alltså anpassas i enlighet med svårighetsnivån som eleven klarar av.

Grundläggande kunskap inom teknologi

Du förväntar dig att dina deltagare ska ha grundläggande kunskaper inom teknologi. Om yngre barn t.ex. inte vet vad de ska göra (för att de inte ha några kunskaper inom teknologi) så kommer detta att skapa irritation hos dem. Deltagare behöver fokusera på både ett nytt system och ny kunskap som de ska lära sig, och okunskap inom teknologi kan orsaka kognitiv överbelastning. Det vill du inte ha!

Plagiat och problem med trovärdighet

‘Det finns ingen global uppvärmning’ (…ja, enligt to Donald Trump i alla fall). Barn skulle enkelt kunna skriva något liknande, eftersom de inte kan skilja mellan trovärdiga och icke-trovärdiga källor. Det är svårt att motstå frestelsen av att kolla upp någonting på nätet. Deltagare behöver själva fundera på vad som är rätt svar på en fråga, och kolla upp det på internet efteråt.

Blandade lärmiljöer vs traditionellt klassrum

‘Plocka fram böckerna och läs det första kapitlet'. Det här är en mening som du måste ha hört många gånger. Numera är meningen utbytt mot 'klicka på länken och följ instruktionerna på din laptop'. Den första situationen är ett exempel på en klassisk inlärningsmetod. Den andra situationen är en modern inlärningsmetod. Blandade lärmiljöer är en blandning av det traditionella klassrummet och moderna inlärningsmetoder. Det traditionella klassrummet börjar försvinna mer och mer i takt med att ny teknologi tagit över. Men det är inte vetenskapligt bevisat att blandade lärmiljöer nödvändigtvis är bättre än det traditionella klassrummet. Det krävs fortfarande en stor mängd studier som stödjer blandade lärmiljöer innan man kan konstatera att det förbättrar inlärningen mer än traditionella klassrum.

Användbara källor

Dreambox
Teaching Tolerance