Är onlinekurser enklare än vanliga lektioner?

Skulle du föredra att gå en kurs online eller i ett vanligt klassrum? Att gå en onlinekurs är inte nödvändigtvis bättre än vanliga lektioner. Men onlinekurser är förmodligen en av de största revolutionerna inom modern utbildning, och de blir mer och mer populära varje dag. Men är det en bättre metod än vanlig undervisning? Och är det en lösning som passar alla? Att gå en onlinekurs kan verka fantastiskt, men vilka färdigheter behöver du för att lyckas? Här är allt du behöver veta:

Are online courses easier than regular classes?

Olika inlärningsstilar

Vissa trivs bäst i ett klimat där de är omringade av andra människor. Detta kallas för social inlärning och innebär att eleven föredrar att lära sig i grupper med andra elever. Det finns även elever som föredrar att studera på egen hand, vilket kallas för individuell inlärning. Onlinekurser kan alltså vara en fördel för vissa elever, och en nackdel för andra. Det är viktigt att veta vilken inlärningsstil som passar dig bäst.

Inlärning i egen takt / självdisciplin

Är du en morgon- eller kvällsmänniska? Vad är den ideala tiden för dig att studera? Det här är frågor som inte ställs i skolan, där du är tvungen att följa schemat som läraren har skapat vare sig det passar dig eller ej. Med en onlinekurs så kan du själv fylla in tiderna på ditt schema. Om du t.ex. är förälder som vill gå en kurs vid sidan av ditt jobb, så kan det bli svårt med tidsplanering. Genom att gå en onlinekurs så kan du till stor utsträckning själv bestämma när du ska studera. Å andra sidan så har vi prokrastinerare. Att gå en onlinekurs kräver en hel del självdisciplin - om en elev saknar det så kommer hen inte att känna någon motivation till att avsluta onlinekursen.

Lär dig vad du vill

Att gå din drömutbildning kan vara enklare om du väljer onlinekurser. Vanlig undervisning i klassrum kräver ofta långa pendlingsvägar varje dag, och ibland t.o.m. att man flyttar till en ny stad. Med onlinekurser så kan du påbörja din drömutbildning utan att behöva pendla eller flytta till en annan stad.

Lösningen

Det finns för- och nackdelar med både traditionell undervisning och onlinekurser. Din inlärningsstil och mängden självdisciplin som du har påverkar dessa. En lösning är blandade lärmiljöer. Elever som undervisas i blandade lärmiljöer får bättre resultat än elever som använder sig uteslutande av antingen traditionell undervisning eller onlinekurser.

Läs mer om för- och nackdelar med onlinekurser.

Användbara källor

Distance Education
University of Illinois