Vad är skillnaden mellan test och prov?

I de flesta fall så är test och prov utbytbara - båda granskar en elevs kunskaper med en rad olika frågor och rättar frågorna för att få ett resultat.

De skiljer sig åt på en punkt: ett prov är mer formellt än ett test.

Knowly
Skriven av Knowly Contentskrivare
Publicerad den
Lästid 3 minutes

Vad är ett test?

Du kan granska dina elevers kunskapsnivåer med ett test. Detta sker oftast med en rad av olika frågor. Frågorna kan skilja sig i form eller format, men i slutändan så vill du att dina elever ska svara på frågor så att du kan rätta dem och se vad för resultat de har fått.

En bra lärare justerar sitt kursinnehåll i enlighet med resultat från test som eleverna har fått ta, så att materialet kan förbättras. Resultaten visar läraren vilken del av inlärningsmaterialet som är oklart, eller vilket område som klassen behöver spendera extra tid på för att klara av slutprovet.

Vad är ett prov?

Precis som med ett test så förhör du dina elevers kunskaper med ett prov. Prov består av en rad med olika frågor - det kan vara flervalsfrågor, fri text eller något annat format. I slutändan så rättar du svaren och ger varje elev ett slutresultat.

Slutresultatet avgör om en elev får godkänt på provet eller ej. Läs mer om vad ett prov är för någonting.

Vad är skillnaden mellan ett test och ett prov?

Den stora skillnaden mellan ett test och ett prov är att provet är mer formellt än ett test. Med det sagt så används prov och test på ett utbytbart sätt i skolor. Vi tycker att de fyller olika syften:

  1. Testet är ett verktyg för att mäta dina elevers kunskapsnivåer, så att du kan justera inlärningsmaterialet i enlighet med resultaten. Syftet är att förbättra undervisningen så att eleverna lär sig mer.
  2. Prov är mer formellt, och visar om dina elever får godkänt eller icke-godkänt på en kurs eller ett ämne. I de flesta fall så behöver eleven studera materialet igen för att göra ett omprov, eller gå om hela kursen.

Hur kan vår provskapare hjälpa dig?

Du kan skapa både test och prov i utbildningssyfte med vår provskapare. För att göra prov mer formella så kan du använda vårt online certifieringsverktyg för att tilldela certifikat till alla som blir godkända. Och om du vill ha ett kunskapstest så kan du också använda provskaparen. Men om du vill skapa en annan typ av test för att stimulera inlärningen hos dina elever så kan du skapa en spelifierad frågesport med vår online frågesportsskapare. Läs mer om olika typer av prov och test.

Användbara källor

DifferenceBetween

Kom igång med Easy LMS

Begär en gratis demoellerStarta gratis provperiod

Gräv djupare

Mjukvarukrav för online provsystem

Mjukvarukrav för online provsystem

Om du är här så letar du förmodligen efter ett system för onlineprov och behöver veta vilka mjukvarukrav som finns för ett sådant system. Kraven...

Läs mer