För- och nackdelar med blandade lärmiljöer

Blandade lärmiljöer har både för- och nackdelar. Väger fördelarna med blandade lärmiljöer tyngre än nackdelarna?

Blended learning advantages and disadvantages
Priscila
Skriven av Priscila Marknadsföring
Publicerad den
Uppdaterat den
Lästid 4 minutes

Vad är fördelarna med blandade lärmiljöer?

Större grupper

Med blandade lärmiljöer så kan du hantera undervisningen i större grupper. En aspekt av detta kommer fortfarande att vara undervisning i ett traditionellt klassrum, men även andra aspekter såsom att förse eleverna med inlärningsmaterial och bedömningsuppgifter online förekommer.

Medan eleverna gör online-uppgifterna och går igenom inlärningsmaterialet i egen takt så kan du ta det lugnt. Och ja, det är även möjligt att hjälpa elever som behöver stöd. Det är en av de främsta fördelarna med blandade lärmiljöer.

Bestäm din egen takt

Deltagare kan studerna i egen takt och delta i undervisning som sker ansikte mot ansikte. Om vissa elever är snabbare än andra deltagare så behöver de inte vänta in de andra. Om vissa å andra sidan är lite långsammare så kan de ta den tid på sig som de behöver.

Många skulle finna det svårt att hantera sin tid om de försökte gå en kurs och arbeta heltid samtidigt. Med blandade lärmiljöer så kan du bevilja dina elever i sådana situationer en stor mängd med flexibilitet i att bestämma när de studerar.

Skär ner på kostnaderna

Blandade lärmiljöer kräver färre klassrum, färre utbildare, och ingen pendlingstid, vilket innebär att mindre pengar spenderas överlag.

Kul

Det är kul helt enkelt! Oavsett om det gäller grundskola, universitet eller företagsutbildning så har blandade lärmiljöer visat sig vara mer engagerande för de flesta elever.

Vad är nackdelarna med blandade lärmiljöer?

Brist på motivation

Det finns även nackdelar med blandade lärmiljöer. Beroende på hur de har strukturerats så kan blandade lärmiljöer minska deltagarnas motivation. Alla modeller av blandade lärmiljöer passar inte alla ålderskategorier, skolor eller organisationer. På samma sätt som en skulle behöva ha ett barns läsnivå i åtanke vid val av böcker att läsa, så behöver du fundera på vilket tillvägagångssätt som fungerar bäst för dina användare.

Om du förväntar dig att små barn ska kunna göra alla sina hemläxor och förbereda sig inför lektioner på sina datorer hemma, så kommer det inte att gå som planerat. Anställda som är vana vid att arbeta med händerna kan också ogilla att sitta framför en skärm för länge. Som du säkert kan tänka dig så är det viktigt att ha dessa saker i åtanke när du förbereder ditt material och dina inlärningsmetoder.

Grundläggande kunskaper inom teknologi

Elever behöver ha grundläggande kunskaper inom teknologi för att kunna ha lektioner och göra uppgifter online. Dina användare kommer att bli irriterade om de inte vet hur de ska få tillgång till ditt inlärningsmaterial eller använda de digitala enheterna.

Om de behöver fokusera på både ett nytt system och nya saker att lära sig, så kan det orsaka kognitiv överbelastning. Det är inte önskvärt!

Plagiat och problem med trovärdighet

Det är svårt att motstå frestelsen av att kolla upp någonting på nätet medan man undervisas via dator eller smartphone.

För att förebygga detta så kan du använda verktyg för att upptäcka plagiat (finns tillgängligt online) för att se om dina elever har kopierat innehåll från andra källor. Det är även möjligt att ställa in en timer, slumpa frågor (så att varje användare får en unik uppsättning av frågor på provet), eller t.o.m. använda säkra webbläsare för att blockera webbnavigering under onlineprov eller kurser.

Blandade lärmiljöer vs. traditionellt klassrum

‘Plocka fram böckerna och läs det första kapitlet'. Det här är en mening som du måste ha hört många gånger. Numera skulle meningen kunna bytas ut mot 'klicka på länken och följ instruktionerna på din laptop'. Den första situationen sker i ett traditionellt sammanhang. Den andra situationen representerar en modern inlärningsmetod. Blandade lärmiljöer är en blandning av traditionella (ansikte mot ansikte) och moderna (online) inlärningsmetoder.

Det traditionella klassrummet har börjat ge rum till ny teknologi. Vi kan inte påstå att blandade lärmiljöer är ett bättre tillvägagångssätt. Men det finns så många fördelar med det, och även de mest traditionella institutionerna har börjat använda och dra nytta av blandade lärmiljöer. 

Användbara källor

Dreambox
Teaching Tolerance

FAQ (vanliga frågor)

Kom igång med Easy LMS

Begär en gratis demoellerStarta gratis provperiod

Gräv djupare

Vad är blandade lärmiljöer

Vad är blandade lärmiljöer

Om du har letat efter metoder och praxis för e-lärande kanske du har hört talas om blandade lärmiljöer. Blandade lärmiljöer kan definieras som en kombination...

Läs mer