Likheter mellan behaviorism och frågesporter

Frågesporter och behaviorism har en hel del gemensamt. Vilka är likheterna mellan behaviorism och frågesporter?

Knowly
Content writer
Publicerad den
Lästid 3 minutes

Enligt beteendevetare är vårt psyke ett "oskrivet blad", eller tabula rasa när vi föds. Behaviorister tror att människan föds som ett oskrivet blad, och att vårt beteende formas av vår miljö och omgivning. Begreppet "fri vilja" finns inte i deras ordförråd. Behaviorismen kan delas upp i klassisk och operant betingning.

Klassisk betingning

Klassisk betingning betyder att två stimuli kombineras, men det är enklare än det låter. Pavlov (1873-1936) gjorde ett experiment som kom att bli ett av de bästa exemplen på klassisk betingning. Pavlov undersökte utsöndring av saliv hos hungar, där provisionen av mat orsakade produktion av saliv. Hundarna i experimentet fick alltid sin mat i samband med att en klocka ringde, och efter en period utsöndrade hundarna saliv redan när klockan började ringa. Det neutrala stimulus (klockan) kom att bli ett betingat stimulus som skapade en betingad respons.

Klocka ringer (ingen respons från hund) --> mat (respons från hund) blev till

Klocka ringer (respons från hund)

Operant betingning

Enligt Skinner (1904-1990) är inlärning uppkomsten av empiriska ändringar i beteende. Det mest väsentliga elementet inom beteendeförändringar är konsekvenser och förstärkningar. En förstärkning kan vara vad som helst som stärker den önskvärda responsen. Det finns fyra olika typer av förstärkningar. Skinner förespråkade inte bestraffningar eftersom det inte belönar elever.

Fyra förstärkningar

Positiv bestraffning       →    att tillföra någonting för att minska på beteendet

Exempel: Bilist kör för snabbt och får en böter.

Positiv förstärkning    →    att tillföra någonting för att öka på beteendet

Exempel: Barnet får efterrätt när hen har ätit upp alla grönsaker.

Negativ bestraffning      →    att minska på någonting för att minska beteendet

Exempel: Barnet får ingen efterrätt eftersom hen inte har ätit sina grönsaker.

Negativ förstärkning   →    att minska på någonting för att öka på beteendet

Exempel: Om du blir klar med din hemläxa behöver du inte diska.

Skinner beskrev fyra instruktioner för inlärning

  • Klargör vad eleven ska lära sig
  • Undervisa i rätt ordning (och börja med det som kommer först)
  • Det är viktigt att eleven får lära sig i egen takt
  • Schemalägg läroplanen. Skinner förespråkar individanpassad undervisning, dvs. att elever har olika sätt att tänka på och arbetar i olika takt. Elever kan även förstärka sig själva.

Behaviorism och vårt verktyg

Behaviorismens metoder används bäst när man vill förhöra återkallelse, förståelse och hur väl eleven kan applicera kunskapen. Det första behavioristiska systemet som användes kallades för "Teaching machine". Det liknade en skrivmaskin men hade ett litet fönster som kunde administrera frågor. Ett fönster användes för att visa frågor och ett annat för att fylla i svar. Maskinen använde en s.k. "drill and practice"-metod. Idag är alternativen ändlösa, och frågesporter är ett bra verktyg att använda för att förbättra metoden eftersom de låter elever arbeta i egen takt. Frågesporter är även ett enkelt sätt att lära sig ny information. Elever blir som svampar som absorberar ny information hela tiden, och frågesporter hjälper dem att komma ihåg saker.

Läs vidare

The Stanford Encyclopedia of Philosophy

Kom igång med Easy LMS

Begär en gratis demoellerStarta gratis provperiod

Gräv djupare

Varför ska man använda ett LMS?

Varför ska man använda ett LMS?

Varför ska man använda ett LMS? Varför inte bara köra som förr, med kursmaterial och prov i pappersformat, och rätta svaren med en röd penna...

Läs mer