Kahoot vs. Online Quiz Creator

Kahoot! och Online Quiz Creator - vad är det för skillnad? Den här artikeln förklarar när du kan använda Kahoot! och Online Quiz Creator. Det är möjligt att du endast föredrar en av dem :)

Knowly
Content writer
Publicerad den
Lästid 2 minutes

Vad är Kahoot!?

Kahoot! är en online-frågesport med upp till fyra möjliga svar. Det är ett användarvänligt system som är populärt bland yngre barn och deras lärare. Deltagare kommer in på frågesporten med hjälp av en PIN-kod som de får från instruktören. Skaparen av frågesporten bestämmer när deltagarna kan påbörja frågesporten, eftersom alla deltagare måste spela frågesporten på en och samma gång. Frågorna visas på en stor skärm, och varje deltagare svarar på sin egen enhet.

Vilka är fördelarna med att använda Kahoot!?

  • Det gör en tråkig lektion mer spännande och rolig
  • Mellan varje fråga visar Kahoot! rangordningen av deltagare. Detta skapar omedelbart en tävling.
  • Det finns en tidsgräns per fråga, som även kan justeras per fråga

Vilka är fördelarna med att använda Online Quiz Creator?

  • Upp till 10 möjliga svar och du kan ha fler än ett korrekt svar
  • Inte bara bildfrågor, utan även bildsvar (som även kan innehålla text)
  • Deltagare kan spela frågesporten individuellt
  • Exportera statistik på dina deltagare till Excel
  • Deltagande kan ske via e-post-inbjudan med inloggningsuppgifter, eller vara öppet för alla.
  • Deltagare kan spela frågesporten flera gånger (om frågesportsskaparen tillåter det)

Vilka är de främsta skillnaderna?

Den främsta skillnaden är att Online Quiz Creator har många fler alternativ att erbjuda. Detta gör det enklare att anpassa din frågesport till dina deltagares behov. Kahoot! är ett förenklat frågesportsverktyg. Barn i synnerhet tycker om elementet av en topplista mellan frågor. Nackdelen är att det kan dränera motivationen hos barn om de får lägre poäng än sina klasskamrater.

När bör man använda Kahoot!, och när bör man använda Online Quiz Creator?

Kahoot! är ett frågesportsverktyg som enkelt kan användas för att få igång en lektion, eller för att stimulera och belöna elever. Online Quiz Creator kan användas när som helst: under lektioner men också hemma, så länge du har en enhet som du kan spela frågesporten på. Att spåra dina deltagares kunskapsutveckling är enkelt med Online Quiz Creator. Om du vill ha ett mer avancerat frågesportsverktyg med fler svarsalternativ (och fler korrekta svar) så är även det möjligt med vårt verktyg.

Kom igång med Easy LMS

Begär en gratis demoellerStarta gratis provperiod

Gräv djupare

Vad är ett onlineprov?

Vad är ett onlineprov?

Ett onlineprov är ett prov eller test online som har i syfte att mäta kunskaper hos deltagare inom ett givet ämne. Förr i tiden var...

Läs mer