Vad kan du om Järfälla på 1960 och 70-talet? Ta vår quiz med bilder från Järfälla bildarkiv!