Kunskapscentrum för bedömningsuppgifter

 • Vad är en online bedömningsuppgift? Definition

  Vad är definitionen av en online bedömningsuppgift?

  Read more

 • Bedömningsuppgifter: metoder och strategier

  Vill du skapa bedömningsuppgifter till din undervisning? Den här artikeln går igenom metoder och strategier för att förbättra dina bedömningsuppgifter.

  Read more

 • Bedömningsuppgifter i klassrummet

  Bedömningsuppgifter tar reda på om dina mål möter elevernas undervisningsbehov. Bedömningsuppgifter i klassrummet är nödvändiga eftersom många lärare utvecklar sina egna undervisningsmetoder. Vi kommer att diskutera vikten av att ha bedömningsuppgifter i klassrummet, samt hur de kan förbättra inlärning.

  Read more

 • Mål för bedömning och utvärdering

  Vad är syftet med bedömningar? Bedömningsuppgifter skiljer sig från prov i att det senare har en gräns för godkänt, medan bedömningsuppgifter kan skapa olika resultat som inte nödvändigtvis är fel eller inkorrekta. Exempel på bedömningsuppgifter är enkäter, placeringstest, personlighetstest, skicklighetsprov, osv.

  Med vårt verktyg så kan du skapa olika typer av utvärderingar, såsom frågesporter, prov och bedömningsuppgifter. I sektionen "bedömningsuppgifter" så kan du välja mellan bedömningar med flera kategorier och enkel skala.

  Read more

Kom igång idag!

Häng med nästan 1 miljon användare och prova på vårt fantastiska verktyg.

Registrera dig kostnadsfritt

Kom igång idag!

Häng med nästan 1 miljon användare och prova på vårt fantastiska verktyg.

Registrera dig kostnadsfritt