Погоди го авторот на книгата

Сите овие книги се познати класици кои често се наоѓаат на листите на најдобри книги на сите времиња и меѓу насловите кои се препорачуваат од најуспешните. Колку од нив имате прочитано? Можете ли га ги погодите сите автори?

Ranking
Position Participant
1Lola21,952
2Тамара21,873
3Nikolche21,510
4Lile21,358
5beti20,978
6Aleksandra17,345
7Ivana15,027
8hemija14,439
9Lina12,211
10Beti11,493
11Zora10,752
12Kristina8,432
13Marija4,611
14baltov0072,884
15nina2,309
16Atanas2,222