Czasownik ”to be” - twierdzenia.

W każdym ze zdań wybierz odpowiednią formę czasownika ”to be.

Powodzenia! Good luck!