Co to jest ocena online?

Jaka jest definicja/znaczenie oceny online w edukacji?

Knowly
Autor: Knowly Specjalista od treści
Data publikacji:
Czas czytania: 1 minuta

Istnieją różne rodzaje oceny online. Ocena online jest stosowana w rozmaitych obszarach roboczych, z których każdy ma własny cel do osiągnięcia. W tym artykule zajmiemy się edukacyjnym obszarem roboczym. Ocena edukacyjna jest systematycznym procesem dokumentowania i wykorzystywania danych empirycznych dotyczących wiedzy, umiejętności, postaw i przekonań. Przeprowadzając ocenę, nauczyciele starają się poprawić proces nauczania.

Ocena może koncentrować się na indywidualnym uczniu lub wszystkich osobach, takich jak cała klasa, instytucja lub konkretny program. Ocena formatywna zapewnia przegląd uczniów na początku materiałów dydaktycznych. Dzięki temu masz możliwość wprowadzenia poprawek w materiałach. Podsumowanie przedstawi wynik całościowy dla materiałów dydaktycznych.

Przeczytaj więcej o znaczeniu ocen oraz zaletach i wadach ocen online.

Przydatne zasoby

Wikipedia

Dowiedz się więcej

Co to jest egzamin online?

Co to jest egzamin online?

Egzamin online polega na przeprowadzeniu testu w Internecie w celu sprawdzenia wiedzy uczestników na dany temat. W dawnych czasach wszyscy musieli zebrać się w klasie...

Czytaj więcej