Cele oceny i ewaluacji

Jakie są główne cele ocen i ewaluacji? Oceny różnią się od innych testów tym, że te ostatnie mają wynik pozytywny lub negatywny, podczas gdy ocena jest testem, który może generować różne wyniki, z których żaden nie musi być zły lub niepoprawny. Przykładami ocen są ankiety, testy kwalifikacyjne, testy osobowości, testy umiejętności i tak dalej.

Knowly
Autor: Knowly Specjalista od treści
Data publikacji:
Czas czytania: 2 minuty

Oceny wielu kategorii

W ocenach każdy inny wynik stanowi odrębną kategorię. W ocenach wielu kategorii możesz uzyskać całkowicie inne wyniki w zależności od tego, jak osoba biorąca udział w teście odpowie na pytania. Na przykład dla tego samego pytania do każdej odpowiedzi możesz przypisać różne kategorie (lub możliwe wyniki). Jeśli jest to test osobowości, możesz zadać proste pytanie, a w zależności od odpowiedzi przyznasz mniej lub więcej punktów w określonej kategorii. Celem jest, aby ostatecznie dowiedzieć się, która kategoria (lub typ osobowości 😅) najlepiej opisuje osobę wykonującą test.

Oceny pojedynczej skali

Oceny pojedynczej skali także mają różne kategorie, ale wszystkie prezentują wyniki w ramach skali. Są one używane do oceny kwalifikacji. Na przykład możesz być początkującym, średniozaawansowanym lub zaawansowanym uczniem. W przypadku tego samego pytania, w zależności od odpowiedzi, możesz uzyskać niższy lub wyższy wynik w tej samej skali.

Wniosek

Nasze narzędzie do oceny online możesz wykorzystać do różnych celów: do przeprowadzania testów z uczniami, pracownikami, kandydatami, klientami itd. Oceny online pozwolą ci lepiej poznać docelowych odbiorców i odwrotnie – lepiej im poznać ciebie, dzięki czemu będą wiedzieć, które oferty pracy/produkty/usługi są dla nich odpowiednie. Jak widać, ocena online ma wiele zalet. Zacznij tworzyć swoją pierwszą ocenę już teraz!

Przeczytaj więcej o znaczeniu ocen.

Przydatne zasoby

Artykuł z witryny Uniwersytetu Stanu Arizona

Dowiedz się więcej

Jak określić potrzeby szkoleniowe pracowników?

Jak określić potrzeby szkoleniowe pracowników?

Pracownicy czasem bywają jak dzieci. Rodzice wychowujący więcej niż jedno dziecko mogą powiedzieć, że każde z nich jest inne. To, co jest skuteczne dla jednego...

Czytaj więcej