Ορθογραφία - Ρηματικές καταλήξεις σε (λ)λω

Να συμπληρώσετε με "λλ" ή "λ" τα κενά.

Ranking
Position Participant
1filaretos54,382
2Armaos45,947
3Elena38,353