Ορθογραφία - Ρήματα αορίστου

Να συμπληρώσετε τη σωστή ορθογραφία του αορίστου.

Ranking
Position Participant
1filaretos20,707
2jenbid12,906
3Giorgos11,867
4Elena8,810