Ορθογραφία - Ρήματα αορίστου

Να συμπληρώσετε τη σωστή ορθογραφία του αορίστου.

Ranking
Position Participant
1filaretos20,707
2Elena8,810