Ορθογραφία - Ουσιαστικά ουδέτερα σε ο

Να συμπληρώσετε τις λέξεις με τη σωστή ορθογραφία.

Ranking
Position Participant
1Geo 0893,107
2filaretos92,269
3Giorgos76,461