Ορθογραφία - Ουσιαστικά ουδέτερα σε ι

Να συμπληρώσετε τις λέξεις με τη σωστή ορθογραφία!

Ranking
Position Participant
1Geo 0828,630
2filaretos26,029
3Giorgos14,541