Ορθογραφία - Ουσιαστικά ουδέτερα σε α

Να συμπληρώσετε τις λέξεις με τη σωστή ορθογραφία!

Ranking
Position Participant
1Geo 0863,070
2Giorgos58,157