Ορθογραφία - Ουσιαστικά αρσενικά σε ος

Να συμπληρώσετε τις λέξεις με τη σωστή ορθογραφία.

Ranking
Position Participant
1filaretos29,883
2maira 29,794
3Geo 0828,949
4StamatiaPas28,832
5Giorgos13,169