Ορθογραφία - Ουσιαστικά αρσενικά σε ας

Να συμπληρώσετε τις λέξεις με τη σωστή ορθογραφία.

Ranking
Position Participant
1maira 97,547
2filaretos96,638
3StamatiaPas95,491