Ορθογραφία - Λέξεις με ρ ή ρρ

Να συμπληρώσετε τις λέξεις με "ρρ" ή "ρ".

Ranking
Position Participant
1filaretos99,291
2Armaos47,042
3Elena45,721