Ορθογραφία - Λέξεις με ρ ή ρρ

Να συμπληρώσετε τις λέξεις με "ρρ" ή "ρ".

Ranking
Position Participant
1filaretos99,291
2Giorgos54,240
3Armaos47,042
4Elena45,721