Ορθογραφία - Επίθετα σε ος

Να συμπληρώσετε τις λέξεις με τη σωστή ορθογραφία!

Ranking
Position Participant
1filaretos48,203
2Geo 0844,650
3Elena21,422