Ορθογραφία - Επίθετα σε ος

Να συμπληρώσετε τις λέξεις με τη σωστή ορθογραφία!

Ranking
Position Participant
1filaretos48,203
2Geo 0844,650
3Giorgos23,918
4Elena21,422