Ομόηχες λέξεις (3)

Να συμπληρώσετε τα κενά με την κατάλληλη από τις ομόηχες λέξεις που σας δίνονται. 

Ranking
Position Participant
1Vogiaboy93,116
2pagiatakh79,019
3Oi_apo_katw_einai_mlks77,870
4matthew2863,501
5iwanna4461,985
6eirini60,271
7kokooimpastardoi51,569