Vilkår og Betingelser

Disse vilkårene og betingelsene er en oversettelse av den orginale versjonen og bare ment for å gjøre det lettere å lese. Enhver tvist i forhold til disse vilkårene for bruk må referere til den orginale Engelske teksten som man finner her.

Disse vilkårene og betingelsene for bruk ("Terms and Conditions") er en juridisk avtale mellom personen eller enheten som registrerer seg for bruk av Quizworks-tjenesten ("Du", "Ditt", eller "Lisenshaveren") og Quizworks B.V. ("Quizworks", "Lisensgiveren", eller "Vi").


Disse vilkårene og betingelsene regulerer våre respektive rettigheter og forpliktelser med hensyn til din tilgang og bruk av Quizworks-tjenesten ("Tjenesten") og den tilknyttede elektroniske dokumentasjonen (samlet sett, "Materialene"). Ved å klikke på samtykke-knappen eller ved å få tilgang til eller bruk av tjenesten gjennom en av våre nettsider ("Sidene"), samtykker du til å bli bundet av alle vilkårene og betingelsene.


Hvis du ikke samtykker til alle vilkårene og rettighetene, er Quizworks uvillige til å gi deg tilgang til eller bruk av tjenesten. I dette tilfellet, må du ikke klikke på samtykke-knappen eller gå inn- eller bruke tjenesten

Download the Terms & Conditions (pdf)

 1. Lisenstillatelse.
  Underlagt bestemmelsene til disse Vilkårene og Betingelsene og Lisenshaverens betaling av gebyrer i henhold til punkt 3, nedenfor, gir Lisensgiveren Lisenshaveren en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, ikke-underlisensbar rett til ekstern tilgang og bruk av Tjenesten kun til forretningsformål ("Lisens").
 2. Endringer.
  Lisensgiveren kan når som helst endre, revidere, modifisere, slette eller avvikle (enten permanent eller temporært) funksjonaliteten eller omfanget av Tjenesten etter eget skjønn (en "Oppdatering"). Etter en slik Oppdatering, som gjeldende (i) kan Lisenshaveren velge å si opp denne Lisensen i henhold til punkt 15 eller å fortsatt ha tilgang og bruke Tjenesten i henhold til bestemmelsene til disse Vilkårene og Betingelsene og (ii) definisjonen til begrepet "Tjeneste" skal endres automatisk uten noen ytterligere tiltak fra noen av partene for å inkludere en slik oppdatering.
 3. Gebyr, Betalinger og Skatter.
  Gebyrene for tilgang og bruk av Tjenesten under denne Lisensen ("Gebyrer") skal bli belastet ditt kredittkort (som gitt under registreringsprosessen) i begynnelsen av hver måned. Lisenshaveren er ansvarlig for alle salg, avgifter, MVA og alle andre skatter tilknyttet Lisenshaverens bruk av Tjenesten annet enn skattene på Lisensgiverens netto inntekt. Lisensgiveren kan øke Gebyrene (og belaste ditt kredittkort for økte Gebyrer) når som helst og fra tid til annen etter tretti (30) dagers forsvarsel til Lisenshaveren.
 4. Plassering av Tjeneste og Tilgang.
  Tjenesten vil bli driftet fra en eller fler servere som enten er eid eller lisensiert av Lisensgiveren og som vil være tilgjengelig for Lisenshaveren over internett. For å få tilgang til Tjenesten, blir Lisenshaveren nødt til å registrere seg hos Lisensgiveren (en "Konto") og vil få tilsendt et unikt brukernavn og passord for hver slik Konto ("Tilgangsinformasjon for Konto"). Lisensgiveren har rett til, men er ikke forpliktet til å overvåke tilgangen til Tjenesten og, uten å begrense noen rettsmidler som kan befinne seg i denne avtalen eller i henhold til loven, kan nekte tilgang til enhver Lisenshaver som bryter disse Vilkårene og Rettighetene. 
 5. Visse Rettigheter og Begrensninger i Forhold til Bruk av Tjenesten.
  1. Utstyr og Tjeneste. Lisenshaver skal sørge for all hardware, internettilkobling og andre nødvendige gjenstander som trengs for å ha tilgang og bruke Tjenesten på egenhånd.
  2. Kopier. Tjenesten er beskyttet av internasjonal opphavsrett- og handelshemmelighetslover og avtaler. Med unntak av det som oppgitt i denne Delen kan ikke Lisenshaveren ta kopier av Tjenesten eller tilhørende materiell.
  3. Omvendt Utvikling. Lisenshaveren kan hverken forårsake eller tillate noen av dens ansatte eller noen annen tredjepart å, modifisere, tilpasse, oversette, omvendt utvikle, dekompilere, demontere, oversette eller lage deriverte arbeider basert på denne Tjenesten uten skriftlig samtykke fra Lisensgiveren på forhånd, noe Lisensgiveren kan velge å holde tilbake etter eget skjønn.
  4. Leie, Lease, Overføring. Tjenesten er bare lisensiert til Lisenshaveren. Lisenshaveren skal ikke underlisensiere, overføre, lease, tildele, leie, distribuere, selge eller avhende Tjenesten (inkludert alt av materiell) på et midlertidig eller permanent grunnlag uten skriftlig samtykke fra Lisensgiveren, som Lisensgiveren kan velge å holde tilbake etter eget skjønn. Før en overføring av Tjenesten til en uatorisert overtakende, skal overtakeren samtykke skriftlig til å være bundet av alle disse Vilkårene og Betingelsene.
  5. Tilgangsrestriksjoner og Sikkerhet. Lisensgiveren har ikke noe ansvar for tap, krav, skader eller andre ansvar på noen måte som kan oppstå ved uautorisert bruk av hvilken som helst Tilgansinformasjon til Konto. Hvis hvilken som helst Tilgangsinformasjon til Konto til Lisenshaveren går tapt eller blir stjålet, er det Lisenshaverens ansvar å gjøre Lisensgiveren oppmerksom på tap eller tyveri slik at kontoen kan bli deaktivert og for at et nytt brukernavn og passord kan bli sørget for. Selv om Lisensgiveren har iverksatt tiltak for å ivareta sikkerheten til informasjonen som blir sendt inn ved bruk av Tjenesten, kan ikke Lisensgiveren garantere for sikkerheten til informasjonen som sendes under bruk av Tjenesten eller lagret av Lisensgiveren og skal ikke holdes ansvarlig ovenfor Lisenshaveren eller noen annen person eller enhet på hvilken som helst måte som kan kompromittere sikkerheten til noen slik informasjon.
  6. Bruksmåte. Lisenshaver er utelukkende ansvarlig for all data lastet opp på Tjenesten og/eller Sidene ("Lisenshaverens Innhold") og all aktivitet som oppstår under Lisenshaverens Kontoer. Lisenshaveren skal ikke bruke Tjenesten til noe ulovlig(e)- eller uatorisert(e) formål. Lisenshaver skal ikke, ved bruk av Tjenesten, bryte med gjeldende lover (inkludert, men ikke begrenset til U. S. opphavsrettslover, og andre gjeldende føderale, statlige og lokale lover). Lisensgiver kan, men har ingen obligasjon til å, fjerne Lisenshaverens Innhold og Kontoer med Lisenshaverens Innhold som Lisensgiver fastslår, etter eget skjønn, at er ulovlig, krenkende, truende, injurierende, nedsettende, pornografisk, obskønt eller støtende eller bryter med noens åndsverk, disse Vilkårene og Betingelsene, eller gjeldende lover (i tillegg til alle rettigheter til Lisensgiveren)
  7. Båndbreddebruk og Lagring. Lisensgiver kan, etter eget skjønn, deaktivere hvilken som helst Konto eller begrense båndbreddebruk hvis en Kontos båndbreddeforbruk skulle overstige gjennomsnittlig bruk (som fastslått av Lisensgiver) i hvilken som helst periode på én måned. Lisensgiver kan også, etter eget skjønn, deaktivere hvilken som helst Konto eller begrense lagringskapasitet med hensyn til en slik Konto skulle Lisenshaverens lagringskapasitet overstige gjennomsnittlig bruk (som fastslått av Lisensgiver).
 6. Eierskap av Tjeneste og Åndsverksrettigheter.
  Lisensgiver selger ikke Tjenesten til Lisenshaver, men sørger for et lisens til Lisenshaver for å bruke Tjenesten i henhold til disse Vilkårene og Betingelsene. Lisensgiver og dens lisensgivere beholder alle åndsverksrettigheter i forhold til Tjenesten, som inkluderer men er ikke begrenset til alle patenter, opphavsrett, handelshemmeligheter, varemerker eller noen andre proprietære- og andre rettigheter. Lisenshaveren samtykker til at Lisensgiveren når som helst kan revidere Lisenshaverens bruk av Tjenesten for at den samsvarer med disse Vilkårene og Betingelsene, med forvarsel i rimelig tid. Alle rettigheter som ikke spesifikt er innvilget av disse Vilkårene og Rettighetene er reservert av Lisensgiver og dens lisensgivere.
 7. Innholdslisens.
  Lisenshaver innvilger herved Quizworks et uoppsigelig, evigvarende, ikke-eksklusiv, overførbar, fullt betalt, verdensomspennende lisens (med retten til å viderelisensiere) til (et) bruk, kopi, publisering, strømming, lagring, beholde, offentlig utføre eller vise, videreføre, skanne, reformatere, modifisere, redigere, innramme, oversette, trekke ut, tilpasse, lage derivativt arbeid og distribuere (gjennom flere nivåer), spørsmål, quizer, eksamener og tester som lisenshaver legger ut i systemet til Quizworks
 8. Ingen innholdslisens.
  Artikkel 7 er ikke gjeldende for Lisenshavere med en Foretaksugle, Bedriftsugle, Skreddersydd Ugle eller Foreleggerugle. For disse lisenshaverne krever Quizworks ingen immaterielle rettigheter over materialet du har lagt inn i systemet. Opplastet innhold (inkludert, men ikke begrenset til tekst, bilder, spørsmål, eksamener, spørsmål og tester) forblir utelukkende ditt åndsverk. Quizworks skal ikke bruke, kopiere, publisere, modifisere, redigere, oversette, trekke ut, tilpasse, lage derivativt arbeid, eller distribuere spørsmål, quizer, eksamener og tester som du publiserer i systemet til Quizworks uten ditt samtykke.
 9. Bruker / Spillerdata.
  Brukeren erklærer dens samtykke til disse databeskyttelsesanmodningene ved å registrere seg hos Quizworks med hensikt å bruke Quizworks produkter eller tjenester. (1) Innsamling av personlig data.
  Personlig data blir samlet inn på noen Quizworks-nettsider, inkludert kunderegistrering. Personlig data inkluderer hvilken som helst data som indikerer identiteten til personen det gjelder, eller som kan brukes til å identifisere denne personen.Quizworks kan også samle inn data vedrørende brukerens bruk av Quizworks-nettsider og tjenster. Hvis brukeren bruker nettsider eler Quizworks-produkter eller tjenester, kan Quizworks velge å lagre enkelte informasjoner for å aktivere, evaluere og overvåke bruk av nettsiden og Quizworks produkter og tjenester.(2) Bruk av brukerens personlige dataQuizworks vil behandle brukerens personlige data med fortrolighet  og vil bare gjøre disse tilgjengelige i den grad det er tillatt av databeskyttelseslover eller hvis brukeren har samtykket til dette.Den personlige dataen samlet inn av Quizworks vil bli brukt til å drive og forbedre Quizworks nettsider og tjenester og til å gjennomføre avtalen som avtalt med brukeren. Personlig data vil bli samlet inn i forhold til brukerens aktivitet for å aktivere, støtte, analysere anonymt slike aktiviteter med det formål å forbedre nettsidene og tjenestene, så vel som å forhindre svindling og ulovlig bruk. Brukerens data kan også bli sendt til servere som befinner seg utenlands.(3) Overføring av brukerens personlige dataMed unntak av de sakene som er nevnt i denne personvernserklæringen, vil ikke brukerens personlige data bli sendt videre til tredjeparter uten brukerens samtykke.Noen av Quizworks tjenester kan tilbys i forbindelse med andre selskaper. Hvis brukeren registrerer seg for, og bruker en slik tjeneste, vil også det andre selskapet motta informasjon som blir samlet inn i forbindelse med denne tjenesten og er påkrevd for å kunne tilby følgende tjeneste. I tillegg, påtar selskapene det gjelder ansvaret med å holde disse dataene konfidensiellt. Det er eksplisitt forbudt for selskapene å bruke informasjonen til andre formål. Dataene kan også bli sendt videre til et tjenestetilbyder for behandling av betaling innenfor rammene til utførelsen av Avtalen. Quizworks kan også overføre personlig informasjon, inkludert innhold eller brukerens meldinger, til følgende formål:a. Til å møte lovfestede krav eller som følge av klager eller rettsaker.b. Til å beskytte rettigheter eller eiendom til Quizworks og deres kunder, inkludert håndhevelsen av avtaler eller retningslinjer angående bruk av tjenestene.c. Til å handle med berettiget antagelse at en slik handling er nødvendig for å beskytte Quizworks ansatte, kunder eller allmennheten.
 10. Sikkerheten til brukerens personlige data.
  Quizworks bruker forskjellige sikkerhetsteknologier og metoder til å beskytte brukerens personlige data fra uatorisert tilgang, misbruk eller utillatelig utlevering. Brukerens personlige data kan bli lagret i datasystemer som kun noen få utvalgte personer har tilgang til. Hvis brukeren beskytter dens kontoer eller personlige data med et passord, er det brukerens ansvar å holde passordet hemmelig. Brukeren kan ikke utlevere denne informasjonen til andre. Hvis brukeren bruker en datamaskin som også er brukt av andre personer, bør brukeren alltid logge ut før han/hun forlater en nettside eller en tjenste, for å forhindre kommende brukere i å få tilgang til brukerens data.
 11. Forholdet Mellom Partene.
  Ved å utføre en hvilken som helst og/eller alle av våre respektive forpliktelser under denne Lisensen, skal både Lisensgiver og Lisenshaver ha status som uavhengig entreprenør for den andre parten, og ingen av partene skal handle som- eller være en agent eller ansatt til den andre parten.
 12. Konfidensialitet.
  Lisenshaver anerkjenner og samtykker til at disse Vilkårene og Betingelsene og at Tjenesten inneholder fortrolig informasjon til Lisensgiveren ("Konfidensiell Informasjon"), og Lisenshaver samtykker herved til å opprettholde konfidensialiteten til den Konfidensielle Informasjonen ved å bruke minst like stor grad av forsiktighet som han/hun bruker til å vedlikeholde konfidensialiteten til dens egne mest konfidensielle informasjon. Til tross for det foregående, i det tilfellet der Lisenshaver er påkrevd av en gyldig rettsordre eller et annet statlig organ å utlevere slik Konfidensiell Informasjon, kan Lisenshaver utlevere slik Konfidensiell Informasjon gitt at Lisenshaver først gir Lisensgiver umiddelbar varsel for å kunne gi Lisenshaver muligheten til å søke beskyttelse fra en slik utleveringsordre.
 13. Erklæringer.
  Lisenshaver erklærer og garanterer hermed for Lisensgiver at: (i) Den har makten og autoriteten til å inngå i disse Vilkårene og Betingelsene. Videre, samtykker Lisenshaver til at Lisenshaver har de nødvendige ferdighetene og kvalifikasjonene til å bruke Tjenesten på en kompetent måte i henhold til disse Vilkårene og Betingelsene.
 14. Godgjørelse av Lisensgiver.
  Lisenshaver vil forsvare, godtgjøre og holde  Lisensgiveren og dens datterselskap, lisensgivere og partnere (og deres respektive ledere, direktører, ansatte og agenter) skadesløs i forhold til hvilken som helst påstand, tap, skader, forpliktelser, mangler, dommer, tester, bøter, kostnader og andre utgifter (inkludert rimelige gebyrer og kostnader til en forsvarer) som følge av eller relatert til (i) tilgang til Tjenesten, (ii) bruk eller misbruk av Tjenesten (inkludert hvilken som helst data- eller informasjonsinngang i Tjenesten eller en fil eller database opprettet dermed), og/eller hvilken som helst maskinvare (hvis aktuelt) møblert av Lisensgiver i denne sammenheng, inkludert uten begrensning av hvilken som helst utlevering av en hvilken som helst persons medisinske informasjon i strid med HIPAA eller noen andre gjeldende personvernslover ("Personvernslover"), og (iii) brudd på hvilken som helst av bestemmelsene i disse Vilkårene og Betingelsene.
 15. Disclaimer of Warranties.
  BORTSETT FRA DET SOM STÅR EKSPLISITT BESKREVET I DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE, ER SIDENE, TJENESTEN (INKLUDERT ALT SKRIFTLIG MATERIALE), OG ALT AV STØTTE, ER ALLE GITT "SOM DE ER" UTEN NOEN FORM FOR GARANTI, EKSPRESS, IMPLISITT ELLER LOVFESTET, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL DE IMPLISITTE GARANTIENE FOR OMSETTNING OG GYLDIGHET TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER BRUK OG HVILKEN SOM HELST GARANTI FOR FEILFRI BRUK ELLER UKRENKELIGHET. UTEN Å BEGRENSE GENERALITETEN TIL DET FOREGÅENDE, LISENSGIVER GARANTERER IKKE FOR BRUKEN, RESULTATET ELLER EFFEKTIVITETEN TIL TJENESTEN, AT TJENESTEN IKKE SKAL BLI AVBRUTT, FEILFRI ELLER SIKKER, ELLER AT DENS SERVER(E) SOM TILGJENGELIGGJØR TJENESTEN, ER FRI FOR VIRUS OG ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER.
 16. Ansvarsbegrensning. 
  HVERKEN LISENSGIVER ELLER NOEN ANNEN PERSON ELLER ENHET SOM HAR VÆRT INVOLVERT I OPPRETTELSEN, PRODUKSJONEN, DRIFT ELLER STØTTE TIL TJENESTEN SKAL HOLDES ANSVARLIG (ENTEN MED KONTRAKT, ERSTATTNINGSRETTSLIGE FORHOLD (INKLUDERT FORSØMMELSE), GARANTI, PRODUKTANSVAR ELLER ANDRE SØKSMÅL) OVENFOR LISENSHAVER ELLER NOEN ANNEN PERSON ELLER ENHET FOR HVILKE SOM HELST DIREKTE, INDIREKTE, FØLGESMESSIGE ELLER TILFELDIGE SKADER (INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL SKADER I FORHOLD TIL TAP AV FORRETNINGSINNTEKTER ELLER PROFITT, FORRETNINGSABRUDD AV HVILKEN SOM HELST GRUNN, TAP AV FORRETNINGSINFORMASJON ELLER DATA, OMDØMMESKADE, PERSONLIGE SKADER (ENTEN FYSISK ELLER PSYKISK ELLER BEGGE) VELVILJE, BRUK, DATA ELLER ANDRE IMMATERIELLE TAP ELLER BRUDD PÅ HVILKEN SOM HELST GJELDENDE PERSONVERNSLOV SOM FØLGE AV (I) BRUKEN, MISBRUKEN, ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE TJENESTEN; (II) KOSTNADEN FOR INNKJØP AV ERSTATNINGSPRODUKTER OG TJENESTER SOM FØLGER AV HVILKET SOM HELST PRODUKT, DATA, INFORMASJON ELLER TJENESTER KJØPT ELLER ANSKAFFET ELLER MELDINGER MOTTATT ELLER TRANSAKSJONER INNGÅTT GJENNOM ELLER FRA TJENESTEN; (III) UATORISERT TILGANG TIL ELLER ENDRING AV LISENSHAVERENS OVERFØRINGER ELLER DATA; (IV) UTTALELSER ELLER OPPFØRSEL FRA HVILKEN SOM HELST TREDJEPART TIL TJENESTEN; (V) OPPSIGELSE AV HVILKEN SOM HELST AV LISENSHAVERENS KONTOER; ELLER (VI) HVILKEN SOM HELST ANNEN SAK I FORBINDELSE MED TJENESTEN ELLER BRUK AV DENNE, SELV OM LISENSGIVER HAR BLITT RÅDFØRT OM MULIGHETEN TIL SLIKE SKADER. SKAL UNDER INGEN OMSTENDIGHETER  LISENSGIVERENS TOTALE ANSVAR OVERSTIGE DET TOTALE BELØPET BETALT AV LISENSHAVEREN TIL LISENSGIVEREN I HENHOLD TIL DISSE VILKÅR OG BETINGELSER.
 17. Oppsigelse.
  Denne lisensen skal tre i kraft som følge av ditt samtykke til bestemmelsene i disse Vilkårene og Betingelsene og skal gjelde frem til den blir avsluttet i henhold til denne Delen. Lisensgiver kan umiddelbart avslutte denne lisensen uten forvarsel hvis du unnlater å etterkomme hvilken som helst av disse bestemmelsene i disse Vilkårene og Betingelsene. Lisensgiver har retten til å umiddelbart si opp denne Lisensen uten forvarsel hvis den bli oppmerksom på at Lisenshaver på ulovlig vis sender opphavsrettsbeskyttet materiale gjennom siden uten et lisens, gyldig forsvar eller rettferdig bruksprivilegium til å handle slik eller hvis Lisenshaver forårsaker eller tillater brudd på Del 6, 8 eller 9 i disse Vilkårene og Betingelsene. I tillegg, kan begge parter avslutte denne Lisensen når som helst av hivlken som helst grunn, Lisensgiver skal ikke tilbakebetale noen Gebyr eller deler av Gebyr til Lisenshaver.
  1. Virkning av oppsigelse. i) Lisenshaver skal, så raskt det er kommersielt praktisk, slutte å bruke og returnere all Konfidensiell Informasjon; og (ii) unntatt hvis noe annet er spesifisert i disse Vilkårene og Betingelsene, skal alle rettigheter og lisenser innvilget til hver part av den andre parten automatisk slutte og vende tilbake til den innvilgende parten uten noen videre handling. Alt av Lisenshaverens opplastede data som oppholder seg på Lisensgiverens server(e) skal, fra og med oppsigelsesdato, bli returnert etter ønske fra Lisenshaveren.
  2. Overlevelse ved Oppsigelse. Del 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 og 17 og alle andre bestemmelser i disse Vilkårene og Betingelsene ment til å overleve oppsigelsen eller utløpt av denne Lisensen vil overleve oppsigelsen eller utløpet av denne Lisensen uten begrensninger.
 18. Merknader. 
  Alle merknader påkrevd av disse Vilkårene og Betingelsene eller som gitt i forbindelse med denne Lisensen skal anses som gitt fra og med dagen de er sendt til deg via e-post eller publisert på Sidene. E-postadressen som lagres for merknader og ønsker i forbindelse med denne Lisensen skal anses for å være e-postadressen som ble gitt av Lisenshaveren på det tidspunktet den opprettet en Konto. Lisensgiver er ikke ansvarlig for leveringsevnen eller endringer til denne e-postadressen. Varsler for noen som helst endring av Lisenshaverens e-postadresse er Lisenshaverens unike ansvar.
 19. Rettslig Lettelse. 
  Lisenshaveren anerkjenner at misligholdelse av Del 5, 6 og/eller 7 av disse Vilkår og Betingelser vil føre til uoprettelig skade for Lisensgiver, og gi Lisensgiver inadekvat kompensasjon for skader. Som følge, kan Lisensgiver søke og oppnå Rettslig Lettelse for Lisenshaverens misligholdelse eller trussel om misligholdelse, i tillegg til andre rettslige godtgjørelser som (men ikke begrenset til) søksmål for brudd på opphavsrett. Lisenshaver anerkjenner videre og samtykker til at denne bestemmelsen er nødvendig for beskyttelsen av Lisensgiverens legitime forretningsinteresser og er rimelig innenfor rammene og av natur.
 20. Diverse.
  1. Disse Betingelsene og Vilkårene skal reguleres og tolkes i henhold til de nederlandske lover.
  2. Lisenshaver samtykker herved til den esklusive jurisdiksjon og sted for domstolene til de nederlandske domstolene i forbindelse med alle tvister som stiger ut av eller relaterer til disse Vilkårene og Betingelsene.
  3. Vårt verktøy støtter moderne versjoner av alle nettelesere. Nærmere bestemt Safari, Chrome, Firefox og Internet Explorer 9 og nyere.
  4. I det tilfellet at en hvilken som helst bestemmelse i disse Vilkårene og Bestemmelsene anses som ugyldig, ulovlig eller ugjennomførlig, vil ikke validiteten, lovligheten og gjennomførbarheten til noen av de andre løftene på noen måte bli påvirket eller hemmet og en gyldig, lovlig og gjennomførbar bestemmelse med lignende intensjon og økonomisk innvirkning skal dermed erstatte denne.
  5. Disse Vilkårene og Betingelsene er den fullstendige avtalen mellom partene i relasjon til Lisenshaverens lisens for Tjenesten, og kan ikke bli modifisert, endret eller forandret på noen som helst måte bortsett fra å bli signert av begge parter.
  6. Bestemmelsene til disse Vilkårene og Betingelsene skal tolkes og oppfattes i henhold til deres rettferdige betydninger, og ikke for eller mot en av partene, uavhengig av hvilken av partene som har skrevet disse Vilkårene og Betingelsene eller en hvilken som helst spesifikk bestemmelse til disse Vilkårene og Betingelsene.
  7. Frafallet til hvilken som helst av bestemmelsene til disse Vilkårene og Betingelsene skal ikke trå i kraft hvis ikke dette er skrevet ned og signert av den parten de henvender seg mot. Svikten til hvilken som helst av partene i å insistere, i hvilken som helst eller fler instanser, på prestasjonen til hvilken som helst av disse Vilkårene og Betingelser skal ikke bli tolket som et frafall av fremtidige prestasjon av hvilken som helst av vilkårene, paktene eller betingelser til denne Lisensen, og forpliktelsene til hver av partene med hensyn dertil skal fortsette i full kraft og effekt.
  8. Disse Vilkårene og Betingelsene skal være bindende for partene og deres etterfølgere og tillatte tildelinger. Lisenshaveren skal ikke tildele delle Lisenset, eller noen annen del dertil, til noen tredjepart uten Lisensgiverens skriftlige uttrykk for samtykke. Lisensgiveren kan tildele denne Lisensen og alle dens rettigheter og obligasjoner som følger til hvilken som helst partner eller en slik part eller hvilken som helst av Lisensgiverens etterfølgere til forretningene.

Kom i gang i dag!

Bli med nesten 1 million brukere og prøv vårt fantastiske verktøy.

Registrer deg gratis