Hva er opplæring av ansatte? Definisjon forklart

Å lære opp dine ansatte er en forutsetning for en kreativ, lykkelig og produktiv arbeidsstyrke. Dessverre anser ansatte og ledelse ofte ansattes opplæring som noe kjedelig eller unødvendig. Men det er faktisk ryggraden i organisasjonen din. Vi skal forklare hvorfor!

What is the definition of employee training?
Caroline
Skrevet av Caroline Kommunikasjon
Lagt ut den
Oppdatert den
Lesetid 7 minutes

Hva er opplæring av ansatte?

Først starter vi med definisjonen av opplæring av ansatte. Noen ganger blir opplæring forvekslet med utvikling, men det er en liten forskjell mellom dem:

 • Definisjon av opplæring av ansatte: Som en del av organisasjonen din gir du dine ansatte kunnskap og ferdigheter til å utføre en bestemt oppgave eller prosedyre. Det overordnede målet? Hjelpe dem til å prestere bedre i deres nåværende jobb. Det fokuserer på kortsiktige gevinster, som å bli kjent med de nyeste produktoppdateringene, onboarding av en ny ansettelse på CRM-systemet eller introdusere ny programvare for prosjektledelse.
 • Definisjon av ansattes utvikling: Det er en kontinuerlig prosess som er fokusert på vekst og tilfører organisasjonen langsiktig verdi, som for eksempel lederprogrammer. Ansattes utvikling eller medarbeiderutvikling refererer ikke bare til å optimalisere individets ferdighetssett for en bestemt rolle. Snarere er det en form for kontinuerlig læring som bistår fagpersoner og hjelper dem å komme videre på karriereveien. Det kan sies at opplæring er et element i den ansattes utvikling.

Typer opplæring av ansatte

Vi skiller mellom åtte forskjellige typer opplæring av ansatte. Nedenfor har vi en liste [1]:

1. Orientering

Orientering består hovedsakelig av å ønske velkommen og introdusere dine nye arbeidsbier for selskapet. Denne endagsopplæringen dekker følgende emner:

 • Visjon og kjerneverdier i selskapet
 • Kultur og selskapets retningslinjer
 • Organisasjonsstruktur
 • Innledende runde
 • Obligatorisk papirarbeid for nye ansatte, som skatt for eksempel
 • Administrative prosedyrer som å få påloggingsinformasjon og sette opp deres arbeidsområde

Sjekk ut våre topp-10 emner for opplæring og utvikling av ansatte.

Det er alltid rom for forbedringer

2. Onboarding

For å få nye ansettelser raskt i gang, kan du tilordne dem et program for onboarding. Dette programmet vil introdusere nye ansatte for alle ferdighetene knyttet til jobben. Det vil også gjøre dem kjent med all programvare og maskinvare de kommer til å bruke. Onboardingen tar for seg alle temaene som ansatte trenger for å gjøre jobben deres bra, og er ofte et flerdagskurs.

Les mer om onboarding.

3. Opplæring i tekniske ferdigheter

Kanskje dine ansatte allerede er dyktige til å lage tilbud, regnskap, innhold eller programmering. Men det er alltid rom for forbedringer. Derfor har mange organisasjoner et budsjett for å opprettholde og forbedre de ansattes tekniske ferdigheter.

Som organisasjon kan du enten outsource opplæringen din til et eksternt selskap eller organisere den internt. En senioransatt kan da være ansvarlig for opplæring av juniorpersonalet. En LMS er et nyttig verktøy for å organisere intern opplæring i tekniske ferdigheter.

4. Opplæring i myke ferdigheter

Det handler ikke bare om tekniske ferdigheter. Myke ferdigheter er avgjørende for å vokse som ansatt. Vi klassifiserer stort sett myke ferdigheter som en kombinasjon av personlighetstrekk, atferd og sosiale holdninger. Disse ferdighetene lar folk kommunisere, samarbeide og håndtere konflikter effektivt.

Opplæring i myke ferdigheter vil hjelpe organisasjonen din med å bygge dens ideelle bedriftskultur. Opplæring i myke ferdigheter kan dekke emner som:

 • Lytting
 • Muntlig kommunikasjon
 • Lagarbeid
 • Tilpasningsevne
 • Formidlingsevne

5. Produkt- eller tjenesteopplæring

Produktopplæring kan være en del av opplæringsprogrammet ditt. Du kan bruke det til å informere de ansatte om produktene eller tjenestene de vil representere. Det kan også bidra til å holde de ansatte oppdaterte på nye produkter, tjenester eller funksjoner. Du kan enten lære opp dine ansatte med jevne mellomrom med opplæring ansikt til ansikt eller bruke en LMS for å gjøre det enklere.

6. Opplæring i samsvar

Noen bransjer krever at ansatte oppfyller visse juridiske forpliktelser for å utføre jobbene deres. For eksempel krever myndighetene at boliglånsrådgivere regelmessig fornyer lisensene og at bygningsarbeidere har visse sikkerhetssertifikater.

Myndigheter vil ofte tilby opplæring i samsvar. Noen ganger skjer dette i tradisjonell opplæring ansikt til ansikt, og noen ganger skjer dette på nett. Les mer om hvordan en LMS kan hjelpe deg med opplæring i samsvar.

7. Franchiseopplæring

Hvis du driver en franchise, vil du holde prosesser og produkter konsistente. Å opprettholde dette kan være ganske vanskelig, spesielt hvis prosessene og produktene endres ofte og raskt. For å holde ansatte oppdatert, kan et spesielt opplæringsteam fra hovedkvarteret tilby utdanning på stedet.

Alternativt kan hovedkvarteret gi all informasjon og dokumentasjon og deretter overlate det til avdelingslederne. Deretter kan lederne bestemme om de skal lære opp deres ansatte offline eller online. Hovedkvarteret kan også organisere den elektroniske opplæringen. Les mer om hvordan en LMS kan hjelpe deg med franchiseopplæring.

8. Ledertrening

Ansatte kan vokse til nye, høyere stillinger. For å forberede dem på en jobb med en lederrolle, kan du tilby dem ledertrening. Hvordan blir du en ekte leder i stedet for 'sjefen'? Hvordan får du teamet ditt med, selv om avgjørelsene og planene dine genererer motstand? I flerdagskurs kan du hjelpe dine ansatte å få dypere innsikt i ledelse.

Hvilke ansatte trenger opplæring?

Selv ansatte som er nærmer seg pensjonisttilværelsen trenger opplæring

Opplæring av ansatte er for alle: de entusiastiske nyansatte, dine pålitelige medarbeidere og dine trofaste eldre. Selv ansatte som er nær pensjonisttilværelse trenger det. Hvis du vil vokse som en organisasjon, må du investere i kunnskapen og ferdighetene til dine ansatte. Den beste måten å investere i personalet ditt er å tilby dem et komplett opplæringsprogram. Det skal begynne den første arbeidsdagen og fortsette helt til avskjedsdrinken.

Hva er fordelene med opplæring av ansatte

Hver type opplæring har sine unike fordeler, men generelt resulterer opplæring av ansatte i:

Økt trivsel og engasjement [2]

Folk ønsker å ha det bra med det de gjør på jobben. Hvis du investerer i deres utvikling, viser du at du verdsetter dem. Det fungerer også omvendt. Verdsatte, fornøyde og engasjerte ansatte er mer lønnsomme og legger ned ekstra innsats.

Økt motivasjon [3]

Du bør prøve å unngå en demotiverende rutine. Hvis du lærer dine ansatte nye ferdigheter og kunnskap, vil de bli utfordret, inspirert og motivert. Disse følelsene resulterer i økt fokus og produktivitet.

Det starter med engasjement og motivasjon, og ender med økt fortjeneste

Høyere inntekter per ansatt og høyere fortjenestemargin [4]

Det starter med engasjement og motivasjon, og ender med økt fortjeneste. På grunn av økt kunnskap og ferdigheter vil de ansatte gjøre færre feil, er bedre forberedt på å hjelpe kundene dine (høyere kundetilfredshet) og er mer salgsdrevne.

Økt oppbevaringsgrad [5]

Ansatte er villige til å bli i en bedrift hvis de har nok læringsmuligheter og kan vokse profesjonelt. Hvis ikke, vil de dra videre uten anger. Å miste ansatte har er dyrt. De tar med seg all deres kunnskap, og så må du ansette og lære opp en ny.

Les mer om fordeler og ulemper ved opplæring av ansatte.

Støtter Easy LMS opplæring av ansatte?

90% av selskaper har i dag nytte av en eller annen form for e-læring

Easy LMS støtter nettlæring, som kan brukes alene eller som et supplement til læring på stedet. Læringsplattformer på nett som Easy LMS blir et mer og mer populært valg. 90% av selskaper har i dag nytte av en eller annen form for e-læring, dette tallet var nede på kun 4% i 1995.

Vi anbefaler nettlæring for følgende typer opplæring:

 • Orientering (unntatt obligatorisk papirarbeid og introduksjonsrunde)
 • Onboarding
 • Opplæring i tekniske ferdigheter (den teoretiske delen)
 • Produkt- eller tjenesteopplæring
 • Franchiseopplæring
 • Opplæring i samsvar
 • Ledertrening (den teoretiske delen)

Ønsker du å sette opp et program for opplæring av dine ansatte på nett? Da kan du vurdere Easy LMS. Dette elektroniske verktøyet har alle funksjonene du trenger for å implementere kontinuerlig opplæring av ansatte i hele organisasjonen. Du kan sette opp et Akademi som lagrer alle Kursene og Eksamenene de ansatte trenger å ta for å gjøre jobben effektivt. Verktøyet vårt hjelper med å holde oversikt over de ansattes fremgang, og automatiseringsalternativene våre vil spare deg for tid. Style den med ditt merke og i din bedrifts egne stil, slik at de ikke en gang vet at du bruker systemet vårt!

Nyttige ressurser

 1. University of Minnesota 
 2. Gallup 
 3. Trainingindustry.com
 4. Cegos 
 5. Huffpost

Ofte stilte spørsmål

Grav dypere

Hvordan kartlegger du dine ansattes behov for opplæring?

Hvordan kartlegger du dine ansattes behov for opplæring?

Ansatte kan være som barn. Foreldre med mer enn ett barn kan fortelle deg at hvert barn er forskjellig. Det som fungerer med ett barn,...

Les mer