Om industrier

 • Digital Læringsplattform for helsevesenet

  Hvorfor er en digital læringsplattform nødvendig i dagens helsevesen, under stadig endring? Med en stor andel av jordens befolkning som blir eldre (og lever lenger), har investeringer i helsevesen aldri vært viktigere. Og det handler ikke bare om å investere i godt utstyr, men også å lære opp arbeidskraften for å bruke denne på en effektiv måte. Hvordan oppnå dette med en digital læringsplattform?

  Read more

 • LMS for boligbransjen

  Hvis du eier eller driver et eiendomsmeglerfirma, vet du at å holde deg og ditt teams kunnskaper innen megling oppdatert krever konstant opplæring. Du må blant annet være informert om de siste trendene på boligmarkedet, boliglånsalternativer og reguleringsplan lover. Og dette er enda vanskeligere å oppnå hvis du tar i betraktning det faktumet at de fleste eiendomsmeglerfirmaene har kontorer spredd utover større områder, eller land i noen tilfeller.

  Hvordan holde alle på samme side? Å bruke en LMS kan hjelpe deg å oppnå akkurat det? Hvordan?

  Read more

 • LMS for varehandelsindustrien

  Varehandelsindustrien er kjent for store omsetningssatser og sesongarbeidere. Ditt salgsteam er ansiktet utdat til din bedrift, og sannsynligvis de eneste som dine kunder kommer til å samhandle med. Hvordan kan du holde de godt opplært og forbredt til å samhandle med kunder? Hvordan kan du raskt lære opp nye ansatte uten at det går ut over for mye tjenestetid? Dette kan gjøres med en sky-basert LMS.

  Read more

 • LMS for den juridiske næringen

  Folk som jobber i den juridiske næringen må håndtere et enormt antall papirarbeid, dokumenter og filer hver dag. De må også være oppdatert på de nyeste lovene og prosedyrene. Hvordan kan du holde ditt team oppdatert og opplært slik at de har et konkurransefortrinn?

  Read more

Kom i gang i dag!

Bli med nesten 1 million deltakere og prøv vårt fantastiske verktøy.

Registrer deg gratis