Digital Læringsplattforms- (LMS) trender

I denne artikkelen vil vi vurdere noen trender angående e-læringsplattformer. Du kan se flere og flere læringsplattformer som blir implementert i dagens samfunn. Det er noe man ser i undervisning, men også i andre settinger som i bedrifter og selskaper. Hva er heteste Læringsplattform-trendene?

Knowly
Skrevet av Knowly Innholdsforfatter
Lagt ut den
Lesetid 3 minutes

Spillifisering

"Spillifisering handler bare om å spille spill." Denne tanken er en vanlig feiltagelse blant folk. Men hva er så spillifisering? Det handler om å anvende konsepter fra spilldesign til ikke-spill applikasjoner. Så det betyr ikke nødvendigvis at du spiller et spill, men muligheten for å spille et spill er der. Eksempler på spillifisering er å spille quizer på nett, eller spille Minecraft (for å utvikle matematikkunnskaper). Det gir elevene motivasjonen til å lære noe, som forhåpentligvis vil oppmuntre de til å få bedre karakterer :). Hvis du vil lese mer om dette emnet, kan du klikke på denne lenken spillifisering https://www.onlinequizcreator.com/no/kunnskapssenter/lms-kunnskapsbase/lms-spillifisering/item10390 .

Mobil læring

Mobil læring, også kalt m-læring, kan utføres når- og hvor som helst. Dette undervisningssystemet støtter, med hjelp av mobile enheter, en kontinuerlig tilgang til læringsprosessen. Dette kan være enheter som din telefon, laptop eller nettbrett. Denne modellen gjør det mulig for folk i arbeid til å ta utdannelse ved siden av jobben. Mange kurs fungerer med denne modellen. Denne modellen gir muligheten til å undervise i et emne til forskjellige elever over hele verden. Hvis du vil lese mer om dette, så kan du klikke på denne lenken mobil læring https://www.onlinequizcreator.com/no/kunnskapssenter/lms-kunnskapsbase/mobil-laring/item10388 .

Blandet læring

Denne måten å lære på har gjort seg mer gjeldende de siste årene. Det er en blanding mellom klassisk og moderne læringsmetoder. Studenter lærer med datamaskinene deres så vel som gjennom instruksjoner fra læreren. Det finnes forskjellige måter å blande læringen på. Mengden av interaksjon og rollen læreren har varierer en del. I noen modeller bestemmer læreren hva elevene må gjøre, og i andre modeller er elevene mindre avhengige av læreren. Modellen du velger er avhengig av graden av selvstendighet elevene har. Hvis du vel lese mer om blandet læring, kan du klikke på denne lenken blandet læring https://www.onlinequizcreator.com/no/kunnskapssenter/lms-kunnskapsbase/blandet-laring-definisjon-og-betydning/item10385 :)

Personlig tilpasset Læremiljø (PLE)

Å justere rytmen, tilnærmingen, og koble sammen elevens interesser og tidligere opplevelser, som individualiserer hvordan hver elev lærer. Det var en munnfull! :-) Dette ville vært veldig vanskelig uten bruken av e-læring. Læringsplattformer kan enkelt tilpasse seg nivået til hver elev. Utover dette har eleven, så vel som læreren innsyn i nivået til eleven. Med en klassisk metode (bøker) er det vanskeligere å justere læringsnivået. Studentene bestemmer deres egne læremål under veiledning fra læreren deres. Denne metoden krever selvdisiplin fra studentene sin side.

Nå som du vet mer om de spennende LMS trendene, vil du kanskje lære mer om historien bak LMS systemene https://www.onlinequizcreator.com/no/kunnskapssenter/lms-kunnskapsbase/historien-til-lms/item10401 .

Nyttige ressurser

eLEarning Learning

Grav dypere

Effektiviteten til e-læring

Effektiviteten til e-læring

Er e-læring like effektivt som undervisning ansikt-til-ansikt /no/kunnskapssenter/lms-kunnskapsbase/er-nettlaring-like-bra-som-a-lare-ansikt-til-ansikt/item12527? Hvordan kan du sørge for at dine studenter lærer like mye (eller mer) med kurs på nett...

Les mer