Hvorfor tester er viktig i undervisning

Tester er et vanlig verktøy i undervisningen. Hvorfor må lærere ta tester for å forbedre undervisningen deres? Denne artikkelen vi forklare deg hvorfor testing er viktig i undervisning.

Knowly
Written by Knowly
Posted on
Reading time 3 minutes

Når du setter i gang med å lage undervisningen (kursmateriale) til dine studener, må du evaluere undervisningen din. Læreren setter mål som skal oppnås i slutten av hvert kapittel og/eller i slutten av hver undervisning. Testing avgjør om målene i undervisningen har blitt nådd eller ikke. Vanlige spørsmål som dukker opp når man tar en test er: "Lærer man bort det man skal lære bort?" "Har vi nådd målene som er satt for undervisningen?" "Finnes det noen måte å forbedre din undervisningen på, og forbedre opplæringen?" Disse spørsmålene må ikke stilles i et bestemt tidspunkt i undervisningen. Du må stille disse spørsmålene gjennom hele undervisningen og til og med etter at du har implementert denne. Tester påvirker beslutninger på forskjellige områder: karakterer, fremdrift, undervisningsbehov, plassering og pensum.

Først må du identifisere hvilken testtype du trenger. Det finnes tre forskjellige typer: behovsdrevne tester, målrettede tester og prestasjonstester.

Behovsdreven test

Hva betyr egentlig en behovsdreven test? En behovsdreven test brukes til å identifisere mangler i prestasjon. Når de er identifisert, kan du komme opp med måter å løse dette på med en intervensjon.

Typer behovsdrevne tester

Normativt behov

Identifiseres ved å sammenligne en bestemt gruppe med en nasjonal standard. Det finnes et normativt behov når prestasjonen til den bestemte gruppen ligger under den nasjonale standarden.

Komparativt behov

Identifisers når man sammenligner en bestemt gruppe med en bestemt sammenligningsgruppe. Det finnes et komparativt behov når det er en forskjell mellom disse to gruppene.

Følt behov

Når en person har et ønske eller en følelse om at det er nødvendig å forbedre han eller hennes prestasjon eller prestasjonen til gruppen. Det finnes en forskjell mellom den nåværende situasjonen og den ønskede situasjonen.

Uttrykt behov

Et følt behov som har blitt uttrykt.

Antatt behov eller fremtidig behov

En måte å identifisere forandringer som vil/kan oppstå i fremtiden.

Viktige tilfeldige behov

Sjeldne hendelser, som kan ha betydelige konsekvenser. Dette er potentielle problemer som kan oppstå.

Målanalyse/testing

Noen ganger er ikke behovsdrevet testing gjennomførbart. En alternativ tilnærming er da målanalyse/testing som starter med et identifisert problem og henviser til en løsning. En målanalyse kan også bruke data fra behovsdreven testing for å bestemme hva som skal prioriteres.

Prestasjonsanalyse/testing

Før man setter i gang med designprosessen i undervisningen, er det viktig å bestemme om opplæring faktisk vil løse problemet. Opplæring er effektivt når den ikke bare fokuserer på symptomene til et problem, men også selve problemet. En prestasjonsanalyse er en måte å identifisere prestasjonsproblemer på. Denne prosessen kan beskrives som det å finne kilden til problemet. Hvis grunnen til problemet er kjent, kan den beste løsningen bestemmes. Eksempler på tilfeller av ytelsesproblemer er mangel på kunnskap eller motivasjon, faktorer knyttet til miljø, faktorer knyttet til ledelse og mellommenneskelige relasjoner.

 

Les mer om testing i klasserommet. https://www.onlinequizcreator.com/no/kunnskapssenter/kunnskapssenter-for-tester/tester-i-klasserommet/item10644 .

Nyttige ressurser

Study.com
Kent State University

Grav dypere

Effektiviteten til e-læring

Effektiviteten til e-læring

Er e-læring like effektivt som undervisning ansikt-til-ansikt /no/kunnskapssenter/lms-kunnskapsbase/er-e-laring-like-bra-som-a-lare-ansikt-til-ansikt/item12527? Hvordan kan du sørge for at dine studenter lærer like mye (eller mer) med kurs på nett...

Les mer