Hva er en test på nett?

Hva er definisjonen/betydningen til en test på nett?

Knowly
Skrevet av Knowly Innholdsforfatter
Lagt ut den
Lesetid 1 minute

Det finnes forskjellige typer tester https://www.onlinequizcreator.com/no/kunnskapssenter/kunnskapssenter-for-tester/hva-er-de-forskjellige-typer-tester/item10637 .Online tester blir brukt i forskjellige arbeidsområder og alle har sitt eget formål. Arbeidsområdet som jeg vil peke ut er undervisning. Undervisningstester er den systematisk prosessen som går ut på å dokumentere og bruke empirisk data på kunnskap, ferdigheter, holdninger og livssyn. Ved å ta en test, prøver læreren å forbedre undervisningen.

Tester kan fokusere på den indivudelle eleven eller alle individer samlet, som en hel klasse, en institusjon eller et spesifikt program. Formative tester vil gi deg et overblikk over dine studenter i begynnelsen av undervisningen. Den gir deg mulighet til å forbedre din undervisning. Summative tester gir deg utfallet til hele undervisningen.

Les mer om betydningen av tester https://www.onlinequizcreator.com/no/kunnskapssenter/kunnskapssenter-for-tester/hvorfor-tester-er-viktig-i-undervisning/item10640  og fordelene og ulempene ved vurderinger på nett https://www.onlinequizcreator.com/no/kunnskapssenter/kunnskapssenter-for-tester/fordeler-og-ulemper-med-tester-pa-nett/item12518 .

Nyttige ressurser

Wikipedia

Grav dypere

Hva er eksaminering på nett

Hva er eksaminering på nett

Eksaminering på nett betyr at man utfører en prøve på nett for å måle kunnskapen til deltakerene i et gitt emne. I gamledager måtte alle...

Les mer