Formålet med tester og evaluering

Hva er målene for testene? En test er forskjellig fra andre prøver da prøvene har en grense for stått/ikke bestått, mens testen er en prøve som kan generere forskjellige resultater, og ingen av de må være feil eller ukorrekt. Eksempler på tester er spørreundersøkelser, plasseringstester, personlighetstester, ferdighetstester, og så videre.

Knowly
Skrevet av Knowly Innholdsforfatter
Lagt ut den
Lesetid 2 minutes

Flerkategori-tester

Med tester, er et hvert resultat en forskjellig kategori. I flerkategori-tester, for eksempel, kan du oppnå helt forskjellige resultater i forhold til hvordan testdeltakeren svarer. For eksempel, for samme spørsmål kan du assosiere forskjellige kategorier (eller mulige utfall) for hvert svar, og avhengig av avgitt svar, vil du score mer eller mindre poeng innenfor en bestmt kategori. Målet er at, til slutt, vil du finne ut av hvilken kategori (eller personlighetstype 😅) som beskriver deg best.

Enkeltskala-tester

Enkeltskala-tester har også forskjellige kategorier, men poengene fordeles innenfor en skala. De blir brukt for plasseringstester, for eksempel, hvor du kan være en nybegynner, middels- eller avansert elev. For samme spørsmål, kan du score høyere eller lavere innenfor skalaen.

Konklusjon

Du kan bruke vårt testverktøy på nett til ulike ting: for å utføre en test på dine studenter, ansatte, kandidater, klienter, også videre... Tester på nett lar deg lære mer om ditt målpublikum, og hjelper de i å lære mer om seg selv samtidig - slik at de hvilke av dine jobbutlysninger/produkter/tjenester sin passer de best. Som du ser, finnes det mange fordeler med tester på nett. Så, sett i gang og lag din første test nå!

Les mer om betydningen av vurderinger https://www.onlinequizcreator.com/no/kunnskapssenter/kunnskapssenter-for-tester/hvorfor-tester-er-viktig-i-undervisning/item10640 .

Nyttige ressurser

Arizona State University

Grav dypere

Hvordan kartlegge dine ansattes behov for opplæring?

Hvordan kartlegge dine ansattes behov for opplæring?

Ansatte kan være som barn. Foreldre med mer enn ett barn kan fortelle deg at hvert barn er forskjellig. Det som fungerer med ett barn,...

Les mer