Hvordan skreddersy ditt kursbevis

For å få et skreddersydd kursbevis/diplom (tilgjengelig i Bedriftsugle-pakken) tilbyr vi følgende alternativer:

Først av alt kan du spesifisere bakgrunnsbildet. Siden kursbevisene er i A4 landskapsformat, kan vi akseptere PDF-filer med samme dimensjoner. Men vi råder til å bruke et bilde med følgende dimensjoner: 1754x1240 (150 dpi) 3508x2480 (300dpi). Bildet bør være en PNG- eller JPEG fil.

Så kan du legge til en tekst som skal være på kursbeviset. Vi kan sørge for å plassere navnet til kurset, navnet til deltakeren og datoen og poengsummen. Her er et eksempel på tekst:

Vi bekrefter at
{Name participant}
Har fullført:
{Name course/name exam}

Det siste steget er valget av skrifttype til kursbeviset/diplomet. På grunn av tekniske begrensninger er skrifttypene begrenset til standard Microsoft skrifttyper:

Andale_Mono.ttf 
andalemo.ttf 
arialbd.ttf 
arialbi.ttf 
Arial_Black.ttf 
Arial_Bold_Italic.ttf 
Arial_Bold.ttf 
Arial_Italic.ttf 
ariali.ttf 
arial.ttf 
Arial.ttf 
ariblk.ttf 
comicbd.ttf 
Comic_Sans_MS_Bold.ttf 
Comic_Sans_MS.ttf 
comic.ttf 
courbd.ttf 
courbi.ttf 
Courier_New_Bold_Italic.ttf 
Courier_New_Bold.ttf 
Courier_New_Italic.ttf 
Courier_New.ttf 
couri.ttf 
cour.ttf 
Georgia_Bold_Italic.ttf 
Georgia_Bold.ttf 
georgiab.ttf 
Georgia_Italic.ttf 
georgiai.ttf 
georgia.ttf 
Georgia.ttf
georgiaz.ttf
impact.ttf
Impact.ttf
timesbd.ttf
Times_New_Roman.ttf
times.ttf
Trebuchet_MS.ttf
trebucit.ttf
trebuc.ttf
Verdana_Bold_Italic.ttf
Verdana_Bold.ttf
verdanab.ttf
Verdana_Italic.ttf
verdanai.ttf
verdana.ttf
Verdana.ttf
verdanaz.ttf
webdings.ttf
Webdings.ttf

Kom i gang i dag!

Bli med nesten 1 million brukere og prøv vårt fantastiske verktøy.

Registrer deg gratis