Hvordan tester i klasserommet forbedrer opplæring

Tester sjekker om dine mål møter behovet for læring. Prøver i klasserommet er nødvendig, fordi mange lærere utvikler (delvis) deres egen undervisning. I denne artikkelen vil vi snakke om viktigheten bak tester i klasserommet og hvordan det forbedrer opplæring.

"Å forbedre" er et nøkkelelement når man snakker om tester i klasserommet. Tester eller prøver er viktig for utviklingen av din undervisning. Men, lærere bruker ofte tester på feil måte. Å teste handler om å forbedre, og når dette er sagt, er det ikke det samme som en evaluering. Evaluering handler om å vise mangler og er dømmende mens tester handler mer om å gi tilbakemelding og er positivt. Les mer om forskjellene mellom en test og evaluering.

Du har studert i en hel uke for å ta en eksamen. Når du lager en eksamen, eksaminerer den noe helt annet enn det du har lært. Dette viser at undervisningen ikke har møtt dens mål. Når et slikt problem oppstår etter at du har tatt prøven, er det på tide å løse dette problemet. En test er en pågående prosess under din undervisning.

Når et test har funnet sted, blir ikke studentene overrasket lenger fordi undervisningen ikke møtte kompteansemålet. Å undervise og lære skal være meningsfullt og møte kravene til de forskjellige studentene. Det finnes forskjellige typer tester. De mest populære testene er formative- og summative tester. Formative tester brukes i begynnelsen av undervisningen. Dette gir underviseren tilbakemelding på styrkene og svakhetene til din undervisning, slik at du kan forbedre denne ytterligere. Summative tester brukes til å vurdere i hvilken grad de viktigste målene i slutten av undervisningen har blitt nådd.

Konklusjon

Tester i klasserommet er meget viktig. Med de forskjellige testene, kan læreren evaluere kontinuerlig for å tilby tilbakemelding for å forbedre undervisningen.

Les mer om hvorfor tester er viktig i undervisningen.

Kom i gang i dag!

Bli med nesten 1 million brukere og prøv vårt fantastiske verktøy.

Registrer deg gratis