Spellingsite-quiz 3

Beste Spellingsitevolger,

Heb je zin om je dicteewoordenkennis te testen? Doe dan dit derde quizje (op www.spellingsite.nu vind je de andere twee).

De vraag is weer: herken je de juiste spelling van deze tien typische dicteewoorden?

Je krijgt drie minuten de tijd. Bij een goed antwoord krijg je bonusseconden; een fout antwoord kost je seconden. 

Veel plezier en succes!

de medewerkers van Onze Taal