Spellingsite-quiz 2

Beste Spellingsitevolger,

Heb je zin om je dicteewoordenkennis te testen? Doe dan dit quizje. Herken je de juiste spelling van deze tien typische dicteewoorden?

Je krijgt drie minuten de tijd. Bij een goed antwoord krijg je bonusseconden; een fout antwoord kost je seconden. 

Veel plezier en succes!

de medewerkers van Onze Taal