Synchroon vs asynchroon leren

Wat is het verschil tussen synchroon en asynchroon leren? Wat betekenen synchroon en asynchroon precies?

E-learning is het proces waarbij nieuwe technologie het traditionele klaslokaal vervangt.  Het kan worden verdeeld in twee categorieën: synchroon en asynchroon leren. Na dit artikel weet je alle verschillen tussen deze twee categorieën. :)

Priscila
Written by Priscila Marketing
Posted on
Reading time 3 minuten

Wat is synchroon leren?

Bij synchroon leren gaat het om online studies die worden gegeven met behulp van chatrooms. Deze vorm van leren kan alleen online plaatsvinden. Via online communicatie blijven deelnemers in contact met hun docent en medestudenten. We spreken van synchroon leren, omdat studenten in dit systeem hun docent of medestudenten vragen kunnen stellen via instant messaging.

Wat is asynchroon leren?

De tegenhanger is asynchroon leren. Deze methode kan zowel online als offline plaatsvinden. Bij asynchroon leren gaat het om studieopdrachten die worden ingeleverd via het web, e-mail en messageboards op online fora. Studenten hebben geen mogelijkheid tot instant messaging op dit online forum. Een voordeel van asynchroon leren is dat je op je eigen tempo kunt studeren.

Maar wat is het verschil tussen synchroon en asynchroon leren?

Een belangrijk verschil tussen synchroon en asynchroon leren is de mogelijkheid tot instant messaging en directe feedback. Bij synchroon leren kunnen studenten directe feedback ontvangen van hun medestudenten of docent via instant messaging, terwijl dit bij asynchroon leren niet tot de mogelijkheden behoort. Als iemand moeite heeft met een vraag, kan hij of zij niet direct om hulp vragen. Aan de andere kant kun je met asynchroon leren – in tegenstelling tot synchroon leren – op je eigen tempo studeren. 

Synchroon leren

Als student moet je bijvoorbeeld een les op een bepaald tijdstip volgen. Je kunt dan met je collega’s overleggen over de antwoorden. De docent bekijkt je antwoorden meteen en communiceert nog tijdens de les met de studenten. Dit lestype moet online plaatsvinden.

Asynchroon leren

Maar stel je aan de andere kant eens voor dat je een les op je eigen tempo kunt volgen. Je kunt dan echter niet direct je antwoorden met je medestudenten bespreken. Dit lestype kan ook offline plaatsvinden. 

Ons LMS

Ons LMS kan alleen gebruikt worden voor asynchroon leren. Je krijgt weliswaar directe feedback van het systeem, maar je kunt niet met je docent en medestudenten communiceren via instant messaging. Deelnemers volgen bijvoorbeeld een cursus die wordt afgesloten met een uitgebreid examen. Easy LMS geeft hen directe feedback op basis van hun antwoorden, maar staat niet toe dat studenten met hun docent communiceren tijdens het studeren. 

Handige bronnen

eLearners
ThoughtCo

Veelgestelde vragen

Meer informatie ophalen

Effectiviteit van online leren

Effectiviteit van online leren

Is online studeren net zo effectief als het traditionele face-to-face studeren? Hoe kun je er zeker van zijn dat je studenten net zoveel (of meer)...

Lees meer