ΝΕ Σύνθεση λέξεων

Να χρησιμοποιήσετε τα συνθετικά για να δημιουργήσετε σύνθετες λέξεις. 

Ranking
Position Participant
1Laura18,938
2pagiatakh10,058