ΝΕ Σύνθεση λέξεων (2)

Να σχηματίσετε σύνεθτες λέξεις με τα συνθετικά που σας δίνονται. 

Will you be the first with a medal?