ΝΕ Προστακτική

Να συμπληρώσετε τις προτάσεις τοποθετώντας το ρήμα στο β' ενικό της προστακτικής του ενεστώτα.

Ranking
Position Participant
1filaretos86,898
2Armaos81,033